Tento návod popisuje zacházení s Rubrikami a Menu. Webgarden nabízí mnoho možností jak s rubrikami pracovat. Můžeme je používat i jako skrytou databázi obsahu, ke sdílení dat s pracovním týmem a samozřejmě k tomu hlavnímu, organizaci – hierarchii našeho webu.
Princip
V předcházejícím návodu jsme si popsali Strukturu stránek – statické bloky našeho webu: Záhlaví, Zápatí, Levé a Pravé panely. Tyto bloky jsou vlastně speciální případ Rubrik, které jsou umístěny po krajích stránky a jsou stále vidět, ať návštěvník klikne kamkoliv.
Naproti tomu klasické Rubriky nejsou napojeny na žádný prostor na stránce a dokud to nezařídíme, vidět na stránce nejsou. Docílíme toho až tím, že někam na stránku vložíme prvek Menu. Menu pak zobrazí pouze seznam Rubrik – stále ale nevidíme jejich obsah. Ten je vidět až po tom, co návštěvník v Menu klikne. Kliknutím se otevře obsah Rubriky do Obsahového bloku (středu stránky).
a.png
Pozn.: Webgarden nám při vygenerování nové stránky vloží do stránek prvek Menu, takže je již od začátku základní sada rubrik dostupná i na klientské stránce.
Jinak řečeno, Rubriky můžeme chápat jako takovou „zásobárnu“ obsahu pro stránky. Můžeme je libovolně zanořovat, přesouvat, skrývat a zobrazovat nebo sdílet.
Vytvoření rubrik
Představme si, že jsme ze stránky smazali veškerý obsah a začínáme od nuly. Na stránce nemáme vůbec žádné rubriky. Při zobrazení klientské stránky uvidíme jen Obsahový blok.
Tip: Kdykoliv si potřebujeme prohlédnout naší (klientskou) stránku, můžeme kliknout na ikonku žlutého ozubeného kolečka v pravém horním rohu administrace > "Zobrazit". Naše stránka se nám otevře do nového okna.
V záložce Obsah – v levém Obsahovém stromu klikneme na odkaz „Nová sekce rubrik“. Sekce rubrik je něco jako skupina rubrik, sama o sobě na stránce obvykle není vidět. Používáme jí k organizaci ostatních rubrik.
b.png
V Obsahovém stromu se objeví nová sekce jako „Nová rubrika“ - klikneme na ni a její obsah se zobrazí v pravé editační části. Začneme tím, že sekci přejmenujeme. Klikneme na žluté editační tlačítko u názvu rubriky, vyskočí nám dialogové okno, do kolonky Název napíšeme např. „Rubriky“ a uložíme. Vytvořili jsme sekci rubrik.
Na naší stránce jsme se žádné změny nedočkali. Veškeré úpravy probíhají zatím na obsahu, které není se stránkou propojen.
Kliknutím na tlačítko „+ Rubrika“ přidáme do sekce novou Podrubriku (vnořenou Rubriku).
c.png
Rubriku opět přejmenujeme kliknutím na editační tlačítko u jejího názvu. Tentokrát např. na „Domů“. Uložíme. Tím jsme vytvořili první „skutečnou“ Rubriku - tedy takovou, kterou na stránce později uvidíme.
d.png
Kliknutím na odkaz „+ Nová rubrika“ v Obsahovém stromu vytvoříme ještě tři další rubriky, které postupně přejmenujeme např. na „O nás“, „Prodejna“ a „Kontakt“.
e.png
Všimněme si, že ani nyní na své stránce rubriky nevidíme. Abychom je viděli, musíme do stránky vložit Prvek Menu. Ten funguje podobně jako třeba „zástupci“ na ploše našeho počítače. Umožní nám proklikávat na stránce Rubrikami, ale pokud jej smažeme, Rubriky v databázi stránky stále zůstávají.
Pozn.: Pokud máme naší stránku stále otevřenou v samostatném okně, projeví se na ní změny z administrace až po jejím opětovném otevření nebo obnovení (Reload, F5, ctrl + r).
Nyní přidáme prvek Menu do záhlaví stránky. V levém Obsahovém stromu otevřeme Záhlaví a vpravo pak klikneme na velký symbol zeleného „+“. Objeví se nám dialog přidání nového prvku – klikneme na Menu.
f.png
V následujícím dialogu pouze přepneme styl zobrazení menu na „Horizontální“ a uložíme.
g.png
Nakonec ještě roztáhneme Menu po celé šířce Záhlaví. Najedeme myší na prvek Menu, uchopíme jej za šedou šipku a zatáhneme doprava až na okraj administrace.
h.png
Když si pak zobrazíme naší stránku, najdeme v jejím Záhlaví horizontální Menu. Bude obsahovat stejnou sadu Rubrik, kterou jsme vytvořili v rámci sekce „Rubriky“. Můžeme na ně klikat, budou ale zatím prázdné.
i.PNG
Vnořené rubriky – Podrubriky
Webgarden umí Rubriky zanořovat neomezeně do sebe. Ačkoliv je to vždy opět Rubrika, říkáme většinou zanořené Rubrice Podrubrika. Usnadňuje to popisování toho, co přijde později autorům stránek zcela samozřejmé. Ve stolním počítači máme pouze složky, žádné podsložky tam nenajdeme, ale princip je to stejný.
K Rubrice „O nás“ teď vytvoříme podrubriky „Historie“, „Náš tým“ a „Dodavatelé“. První podrubriku můžeme vytvořit pouze z editace nadřazené Rubriky – kliknutím na tlačítko „+ Rubrika“.
j.png
Po vytvoření již můžeme na stránce pozorovat novou Podrubriku (po najetí myší).
k.PNG
Pokud už na nějaké úrovni Rubriku máme, můžeme další přidávat již rovnou v levém Obsahovém stromu odkazem „+ Nová rubrika“. Takto přidáme ještě dvě další Rubriky.
l.png
Všechny postupně přejmenujeme na Historie, Náš tým a Dodavatelé.
m.PNG
Zatím jsme si ukázali pouze „záložkové“ - horizontální Menu v záhlaví stránky. Webgarden však nabízí 4 druhy zobrazení menu – Horizontální, Vertikální, Rozbalovací a Odkazové.
Nyní si přidáme vertikální menu do levé části stránek. Klikneme na "Struktura webu" > "Levý sloupec" a v něm na ikonu zeleného plus. V dialogu vybereme prvek Menu a následně změny uložíme.
n.png
Vlevo na stránce budeme mít vertikálně uspořádané Menu. Jelikož máme v administraci zatím pouze jednu sekci Rubrik, bude automaticky zobrazovat stejnou sadu Rubrik jako Menu v Záhlaví.
o.PNG
Otevřeme si dialog editace Prvku – najedeme myší na prvek Menu a objeví se nám několik ikonek, ze kterých zvolíme žluté ozubené kolečko. Zkusíme změnit kolonku Hloubka menu na „1“. Uložíme.
p.png
Nyní vidíme pouze Rubriky první úrovně. Zanořené rubriky vidět nejsou, protože Menu má nastaveno Hloubka na „1“.
q.PNG
Opět otevřeme editaci Menu, Hloubku nastavíme zpět na „2“ a Styl zobrazení změníme na „Vertikální - rozbalit po najetí“. Uložíme.
r.png
Nyní sice Podrubriky také nevidíme, pokud ale najedeme nad nadřazenou Rubriku myší, rozbalí se nám do vyskakovací nabídky.
s.png
Přesouvání rubrik
Nejprve si vytvoříme v pravém sloupci Rubriku – Panel. Klikneme na "Struktura webu" > "Pravý sloupec", kde v pravém horním rohu pomocí ikony zeleného plus vybereme "Panel" a přejmenujeme jej např. na "Novinky".
t.png
Nyní se rozhodneme Panel přesunout do klasických Rubrik, pod Rubriku "Prodejna". Pod žlutým ozubeným kolečkem klikneme na Umístění. Vpravo rozbalíme strom až na Rubriku "Prodejna" a klikneme na příslušné tlačítko Přesunout.
u.png
Po přesunu nám zmizí Pravý sloupec a Rubrika "Novinky" se objeví v Menu.
v.PNG
Tip: Tímto způsobem můžeme přesouvat také Dokumenty, nebo je dokonce takto umístit na více míst naráz (Přidat do).
Alternativním – a obvykle rychlejším způsobem je přetažení Rubriky přímo v obsahovém stromě. Tento postup ale funguje pouze pokud se už v dané hloubce nachází jiná rubrika, před kterou (nebo za kterou) můžeme přesouvanou rubriku umístit.
Více různých Menu
Už jsme si ukázali, že na stránky můžeme vložit jedno Menu několikrát a to v různých formách. Webgarden ale umí na stránky vložit několik různých Menu, každé zobrazující jiné Rubriky. Můžeme toho využít například pokud máme jedno Menu s rubrikami obecně o e-shopu a druhé již s konkrétními produkty.
Nejprve vytvoříme novou sekci rubrik. Klikneme na příslušný odkaz v levém Obsahovém stromu. Pak překlikneme do nově vytvořené Rubriky a kliknutím na editační tlačítko u titulku ji přejmenujeme na „E-shop“. Uložíme.
w.png
Jelikož jsme sekci rubrik vytvořili zatím jen v databázi a nepřipojili jsme ji k žádnému prvku Menu, na stránkách k žádné změně nedojde.
V nové sekci vytvoříme 3 rubriky s názvy "Keramické", "Nerezové" a "S motivem".
x.png
Aby se rubriky zobrazily na stránkách, přejdeme v rámci struktury webu do levého sloupce a otevřeme editaci již vytvořeného prvku "Menu". Kořen menu u něj změníme na "E-shop" a změny uložíme.
y.png
Nyní na stránkách najdeme v levém sloupci Menu se sekcí E-shop.
z.PNG
Skryté sekce a rubriky
Skryté sekce nejsou ve skutečnosti nic jiného, než sekce, ke kterým jsme nevytvořili příslušný prvek Menu. Do nich umístěné Rubriky nebudou na stránce „doklikatelné“, ale v databázi stránek budou existovat a v administraci s nimi budeme moci zacházet.
Skrýt můžeme také konkrétní Rubriky (a dokonce i Dokumenty, Zboží a Diskuze) a to několika způsoby. První způsob je nastavení časové platnosti. Rubrice nadiktujeme, že bude viditelná pouze „od“ nebo „do“ nějakého data. Tuto funkci ocení například redaktoři, kteří takto připraví noční zveřejnění článků.
V sekci rubrik "E-shop" vytvoříme novou rubriku "Novinky".
V pravém horním rohu rubriky klikneme na žluté ozubené kolečko, zaškrtneme volbu „Zobrazit od data“ a vybereme datum vydání. Změny uložíme.
za.png
Po obnovení stránky rubrika "Novinky" opět zmizí. V administraci změní pouze svojí barvu, abychom na první pohled poznali, že není veřejná.
zb.PNG
Dalším způsobem skrytí je přepnutí do stavu „Soukromý“. Práce se soukromým obsahem úzce souvisí s použitím přístupových práv, je tedy dobré se s nimi seznámit v Nápovědě. Soukromý obsah nevidí náhodní návštěvníci stránek. Avšak stačí, aby se takový návštěvník přihlásil svým Webgarden uživatelským jménem – tím dále vystupuje jako člen skupiny Registrovaní – a soukromý obsah uvidí. Výchozí nastavení stránek totiž říká, že Registrovaní uživatelé soukromý obsah vidí.
zc.png
13.03.2017 09:49:50
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one