Každá Rubrika, Článek, Galerie či Diskuze má na Webgarden dvě části – Ukázku a Detail. Pro ilustraci si je můžeme přirovnat k výrobku a jeho obalu. Obal obvykle stručně a přitažlivě popisuje, co se nachází uvnitř. Výrobek pak nese skutečnou hodnotu. Analogii Ukázka – Detail známe také dobře z internetových deníků, kde na titulní stránce vidíme shluk krátkých upoutávek na články (to jsou Ukázky) a při prokliknutí do článku pak vidíme jeho obsah (tedy Detail).
ukázkaXdetail1.png
Ukázka může za určitých okolností existovat sama o sobě, například v ní můžeme zobrazit celý text článku. Pak již nemá smysl, aby návštěvník proklikával do Detailu – nic dalšího zde nenajde. A obráceně – pokud neumístíme do Ukázky nic, návštěvník uvidí pouze název Rubriky či Článku a obsah najde až uvnitř. Vhodné použití záleží na koncepci stránek a skrývá mnoho možností. Zatímco deníky a magazíny využijí hojně Ukázky článků a prezentace fotografů zase obrázkové Ukázky svých galerií, tak firemní stránky budou častěji umísťovat obsah přímo do Detailů Rubrik.
Jak na to
V administraci editujeme Ukázku a Detail zvlášť. To nám dává plnou kontrolu nad tím, co se kde zobrazí a Webgarden nic nepředurčuje. Multimediální prvky můžeme dokonce v Ukázce seřadit zcela jinak než v Detailu.
Nejprve si vytvoříme v nějaké rubrice 4 podrubriky. Do první podrubriky vložíme nějaký obsah. Uděláme to stejně jako jindy, ale nyní již víme, že vlastně vkládáme obsah do Detailu podrubriky. Pokud přepneme v pravém horním rohu pomocí ozubeného kolečka na Ukázku, najdeme pouze prázdnou stránku. To proto, že jsme zatím do Ukázky žádné prvky nevložili. Proto když zobrazíme naší stránku v prohlížeči a doklikáme se do rubriky, uvidíme pouze titulky podrubrik.
1A.png
2A.png
3A.png
Vrátíme se do administrace, do první podrubriky a klikneme na editaci některého z multimediálních prvků. V dolním okraji editačního dialogu najdeme přepínaní mezi zobrazením v „Ukázce“, „Detailu“ nebo obojí. Zvolíme třetí možnost a uložíme.
4A.png
Nyní již uvidíme tento prvek také pod záložkou Ukázka. Co se tedy stalo? Tento multimediální prvek je nyní umístěn na dvou místech naráz. Pokud jej smažeme z jednoho, stále zůstane v druhém . Pokud ho ale smažeme z posledního místa, tak je již nenávratně odstraněn. Naopak, pokud nějak upravíme jeho nastavení nebo obsah (např. opravíme chybu v textu, změníme fotku apod.) tak se změny projeví ve všech umístěních.
Pozn.: Multimediální prvky, které jsou umístěné v Detailu i Ukázce jako jeden identický prvek, zabírají datové místo jen jednou. Z Vašeho datového prostoru ukrajují jen nezbytně nutnou dávku. Stejně tak ale pokud smažete fotografii z detailu galerie a ona stále zůstane v její ukázce, žádné místo tím neuvolníte.

Nic z toho neplatí, pokud prvek vytvoříte zvlášť v Ukázce a zvlášť v Detailu. Webgarden pak považuje prvky za různé a to i v případě, že do nich napíšete stejný text nebo nahrajete stejnou fotografii.
5A.png
Abychom objasnili vzniklou situaci, připodobníme si ji opět k nějakému výrobku. Detail rubriky představuje samotný výrobek, Ukázka rubriky představuje jeho obal. To samo nám ale nezajistí, že bude výrobek někde vidět. To, jestli je „výrobek“ vidět ovlivňujeme tím, že ho zařadíme do nadřazených rubrik a tím, jakou formou ho tam zobrazíme. Přirovnat to můžeme k tomu, že výrobek budeme nabízet v těch a těch prodejnách a že ho můžeme dát do regálů nebo vystavit ve výloze. Nadřazené rubriky v této analogii představují prodejny a forma zobrazení třeba regál či výlohu.
Vstoupíme v administraci do nadřazené rubriky a na pravé straně zvolíme editační prvek. Tam mimo jiné nalezneme přepínače zobrazení – drobné bílé ikonky. Podrobně si vysvětlíme jejich funkce později. Vybereme možnost „Obsah je zobrazen jako dlaždice“ a uložíme (jinak se volba aplikuje pouze dočasně v administraci). Je to jako bychom řekli „V této prodejně budou výrobky vystavené ve výloze“. Na našich stránkách se pak přesvědčíme, že se nám opravu začaly v nadřazené rubrice zobrazovat celé náhledy podrubrik.
6A.png
7A.png
V ostatních podrubrikách také vybereme prvky, které se zobrazí také v ukázce.
8A.png
Chybné zacházení s Ukázkou a Detailem se často stává původcem zmatku na stránce. Může se například stát, že v administraci pracujeme s Detailem článku, ale na webu se díváme na jeho Ukázku a divíme se, že se změny neprojevují. Zvlášť v případě, že je obsah podobný. V takovou chvíli je vždy dobré si tyto souvislosti uvědomit a zorientovat se.
Přepínače zobrazení jsou drobné bílé ikonky, které najdeme v každé rubrice nebo dokumentu. Určují, jakou formou se budou zobrazovat podrubriky, připojené dokumenty, zboží apod.
První řádek volí základní formu zobrazení vnořeného obsahu.
Obsah není zobrazen
Při této volbě nejsou podrubriky nebo jiný zanořený obsah vidět. Mohou být ale stále dostupné z jiných míst (menu, jiná rubrika apod.)
42_01a.png
Obsah je zobrazen jako seznam
Podrubriky a dokumenty jsou reprezentovány pouze titulkem. Titulky jsou pravidelně seřazené do řádků a sloupců.
42_01b.png
Obsah je zobrazen jako dlaždice
Podrubriky a dokumenty jsou zobrazeny ve formě ukázky a návštěvník vidí všechny prvky, které byly do ukázky vloženy.
42_01c.png
Obsah je zobrazen jako dlaždice po najetí myší
Stejná forma zobrazení jako seznam, ale pokud najedeme myší na titulek, vyskočí nám ukázka.
42_01d.png
Obsah je zobrazen po řádcích po najetí myší
Na rozdíl od seznamu jsou zde titulky nalepeny na sebe a nejsou v pravidelné mřížce. Po najetí myší na titulek vyskočí ukázka.
42_01e.png
Obsah je zobrazen formou záložek
Na rozdíl od ostatních způsobu není tento vhodné kombinovat se stránkováním.
42_01f.png
Obsah je zobrazen jako jednoduché odkazy
Tato volba je podobná jako zobrazení pomocí seznamu, je však použito menší písmo. Vhodné pro větší množství rubrik.
42_01g.png
Druhý řádek je přepínač počtu sloupců
Tato varianta roztáhne jednotlivé podrubriky a dokumenty po celé šířce. Doporučujeme ji především pro články.
42_02a.png
Do dvou sloupců může být vhodné rozdělovat třeba galerie nebo diskuzní vlákna.
42_02b.png
Na tři a více sloupců je vhodné dělit rubriky eshopů, jelikož zboží je pak zobrazeno na internetových obchodech typickým způsobem.
42_02c.png
Třetí řádek určuje způsob řazení.
Řazení od nejnovějšího (nejstaršího)
Rozhodující je čas vytvoření.
42_03a.png
Podle data změny
Rozhodující je čas, kdy byl obsah naposledy upraven.
42_03b.png
Podle abecedy
Abecedně podle názvu.
42_03c.png
Řazení je určeno ručně
Při této volbě mají podrubriky ve svém kontextovém menu ikonku přesunu. Je možné měnit jejich pořadí tažením myší.
42_03d.png
Poslední řádek nastavuje stránkování – počet rurbik a dokumentů na jedné stránce.
První možnost je vypnutí stránkování. To se obvykle hodí u zobrazení podrubrik.
42_04a.png
Pokud zvolíme počet 2 a v rubrice máme podrubrik více, objeví se nám pod nimi stránkovadlo.
42_04b.png
Aby se celé spektrum možností uzavřelo, doplníme ještě jednu: v rubrice můžeme všechny tyto volby nastavit zvlášť pro její Detail a zvlášť pro Ukázku. K čemu je to dobré? Vrátíme se k našemu přirovnání k výrobkům a jejich nabídce v prodejnách. Teď si představme, že prodejna sama sebe také někde propaguje, třeba na letáku a ukazuje na něm nabídku zboží ve výloze. V této analogii může být forma zobrazení obsahu v Detailu skutečnou výlohou, zatímco forma zobrazení obsahu v Ukázce její reprezentací na letáku prodejny.
43_01a.png
Speciální sadu voleb najdeme u diskuze. Zde přepínačem volíme mezi zobrazením příspěvků včetně citací, bez nich, ve formě seznamu, nebo aby se nejnovější odpovědi na komentář řadily hned za něj. Pozor, i u diskuze vše nastavujeme zvlášť pro Ukázku a Detail.
Příklady
Najít vhodnou volbu pro stránky není záležitost několika sekund, ale proces, který vyžaduje zamyšlení a obvykle také trochu trpělivosti. Každý web má specifické potřeby. U některého je důležité, aby návštěvník viděl na každé stránce co nejvíce informací, u jiného je zase důležitá stručnost a hierarchický obsah.
Pokud si budeme vytvářet firemní stránky pro prezentační účely, vystačíme si obvykle s několika rubrikami (O nás, Služby, Kontakt apod.) se statickým obsahem. Čím méně budeme mít rubrik, tím více si můžeme dát záležet na jejich obsahu. K dispozici máme řadu multimediálních prvků, sloupcovou sazbu a přednastavená zvýraznění.
Pokud použijeme Webgarden k publikování blogu, nebudeme pravděpodobně dávat obsah přímo do rubrik, ale rozdělíme ho do dokumentů. To nám třeba umožní přidávat nový obsah nahoru, jelikož dokumenty můžeme libovolně řadit. Tématické články zařadíme klidně do několika rubrik naráz a navíc můžeme aktualizace blogu distribuovat skrze RSS kanál.
V případě eshopu budeme do rubrik vkládat zboží, což je speciální forma dokumentu. Běžně je zboží zobrazeno formou dlaždic ve třech až čtyrech sloupcích. Můžeme ho ale také zobrazovat přes celou šířku a doplnit jeho náhled o nějaké další informace.
Pokud máme v eshopu více úrovní rubrik, budeme se muset vypořádat s tím, co zobrazovat v těch nadřazených. Jednou z možností je, že si vytipujeme atraktivní zboží a to zařadíme kromě svých rubrik také do nadřazené rubriky. Tím v ní vytvoříme jakýsi průřez relevantním zbožím. Máme také jinou možnost: dílčím rubrikám nastavíme, že je jejich zboží vidět i v jejich ukázce. V nadřazené rubrice pak nastavíme zobrazení podrubrik formou dlaždic. Výsledkem bude to, že v nadřazené rubrice uvidíme v dlaždicích postupně obsah všech podrubrik.
Zacházení s náhledy vyžaduje trochu praxe a je dobré se s ním seznámit například na nějakém cvičném webu.
Panely nejsou panely
Ve starších verzích Webgarden byl zaveden pojem panel. Byl to blok obsahu zobrazený po stranách obsahu a používal se většinou pro ankety, přihlášení, košík apod. V aktuální verzi jsme sjednotili princip hierarchie obsahu a panel se stal vlastně standardní rubrikou, kterou můžeme zobrazovat všemi výše popsanými formami. Díky domu mohou být na horním okraji stránky rozbalené dlaždice s rubrikami, nebo naopak v pravém sloupci záložky.
Tip na závěr
Dejme tomu, že chceme přihlášeným uživatelům ukázat rubriku v jiné podobě než těm nepřihlášeným. Přímo to nejde, protože vlastní obsah rubriky je buď vidět, nebo není. Ale není možné říci, že některé jeho části uvidí jeden uživatel a jiné druhý. Jde to ale u podrubrik. Vytvoříme jednu podrubriku a pomocí Přístupových práv řekneme, že tuto rubriku nevidí přihlášení uživatelé. Do jejího náhledu pak vložíme obsah, který bude veřejný. O rubriku výše pomocí přepínačů zobrazení vybereme formu dlaždic. Pak vytvoříme druhou podrubriku, v právech ji nastavíme pravidlo, že ji nevidí anonymní uživatelé a opět zaplníme její náhled. Tentokrát ale obsahem určeným pro přihlášené.
13.03.2017 10:00:53
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one