Články, Zboží, Diskusní fóra nebo obecně Dokumenty jsou samostatné útvary zařazené ve spodní části rubriky, které obsahují další Multimediální obsah. Typickým Dokumentem je třeba novinový článek, galerie fotografií, zboží a jeho recenze nebo diskuze s anketou.

Nový dokument je možné vytvořit vždy v rubrice (pomocí zeleného "+" v pravé horní části administrace).
dokumenty1.png
Diskuze
Vložení diskuze
Chceme-li například rubriku podpořit diskuzí, není to nic složitého. Otevřeme si vybranou rubriku, myší najedeme na zelené "+" v rohu administrace a zvolíme Diskuze.
Dokumenty2.png
Pojmenování diskuze
Jestliže jsme diskuzi již vložili, stačí kliknout na žluté editační tlačítko u jejího názvu a vyplnit nový název.
dokumenty3.png
Smazání diskuze
Pokud se rozhodneme diskuzi smazat, stejně jako u obrázků či zboží najedeme myší na prostor diskuze, a objeví se nám kromě editačního tlačítka také odpadkový koš, jímž diskuzi odstraníme. Odstraněné dokumenty, stejně jako rubriky a panely, se pouze přesunou do koše. Dokud ho nevysypeme, je možné je obnovit.
dokumenty4.png
Zboží
Vložení zboží
Založili jsme si e-shop a nyní je nutné nahrát zboží, které chceme prodávat. Vložení jednotlivých věcí do e-shopu je velice snadné.

Vyberme si rubriku či podrubriku, do které chceme zboží přidat. Obdobně jako u vložení diskuze najedeme myší nad zelené "+" v rohu administrace a zvolíme Zboží.
dokumenty5.png
Zobrazí se formulář o zboží, který vyplníme a nezapomeneme opět uložit.
dokumenty6.png
Smazání zboží
Smazání zboží probíhá stejně jako u jakéhokoliv jiného dokumentu. Také platí, že se nejprve přesune do koše, odkud ho můžete obnovit. Po vysypání koše je však jeho obsah nevratně smazán.
dokumenty7.png
Galerie a Článek
Galerie a Článek jsou dokumenty, které mají připravenou šablonu pro vkládání obsahu, který se v takových dokumentech očekává. Připravené prvky lze však pochopitelně libovolně měnit, případně úplně vymazat.
Galerie
dokumenty8.png
Článek
dokumenty9.png
Prázdný dokument
Prázdný dokument nám na stránku pouze vloží dokument, který nám žádným způsobem neurčuje jaký bude jeho obsah. Můžeme si ho tedy upravit podle svých představ a vložit do něj libovolný obsah.
dokumenty10.png
Přepínače zobrazení
Jistě budeme chtít nastavit kolik dokumentů se nám na stránce zobrazí, v jakém pořadí, kolik dokumentů se zobrazí v řadě apod. Jak u dokumentů, tak u rubrik se nachází přepínač zobrazení, kterým tyto atributy můžeme nastavovat.

Celá problematika je detailně popsána v návodu pro Obsah a náhled.
13.03.2017 10:05:14
Redakce
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one