Ukážeme si jak si zabydlet titulní stránku, vytvoříme si emailovou schránku a naučíme se používat webmail.
Titulní stránka
Po přihlášení na Webgarden.cz přejdeme do rubriky Úvodní stránka, která nám slouží jako homepage. Jelikož budeme chtít na titulní stránce rozložit obsah do sloupců, zvolíme tří-sloupcovou sazbu. Liché dělení je harmonické a na pohled příjemnější. Klikneme na žlutou ikonku editace hlavního sloupce vlevo nahoře a Počet buněk nastavíme na 3.
1.png
V toku prvků pak vytvoříme vedle sebe dva sloupce. Prvnímu nastavíme Šířku 1 a Počet buněk 2, druhému Šířku 2 (aby vyplnil zbytek prostoru) a Počet buněk 3.
2.png
Nyní myší přetáhneme Titulek „Vítám Vás na svém...“ do levého užšího sloupce.
3.png
4.png
Pod titulek postupně přidáme (pro příklad) 10 prvků Obrázek, do kterých postupně nahrajeme vhodné obrázky – poslouží jako prvky designu. Jelikož má levý sloupec Počet buněk 2, tak se nám obrázky budou vkládat po dvou na řádek.
a.png
b.png
Za každé dva obrázky pak vložíme prvek Titulek. Použijeme k tomu malou ikonku „+“, kterou uvidíme po najetí myší na některý obrázek. Do titulků napíšeme hesla, charakterizující náš obchod. Velikost titulků v jejich nastavení změníme na „Malý“.
5.png
c.png
Přesuneme se do širšího pravého sloupce a vytvoříme v něm další zanořený sloupec. Sloupec totiž nemusíme nutně použít pouze k tvorbě sloupcové sazby, lze jej také použít jako kontejner pro skupinu prvků, kterým pak můžeme dát společné zvýraznění nebo je společně přesouvat. Sloupci tedy ještě (v jeho editačním dialogu) nastavíme Zvýraznění vzorem 1. Do nově vzniklého vnořeného sloupce vložíme Titulek s textem „Nově v nabídce“.
6.png
d.png
Do vnořeného sloupce Nově v nabídce pod titulek vložíme prvek Obrázek, do kterého uploadujeme fotografii prezentovaného zboží. Vpravo od fotografie vložíme Titulek, nastavíme mu velikost „Malý“ a vyplníme popisek zboží.
e.png
f.png
Abychom úhledně zaplnili prostor který nám vymezil obrázek s popiskem, doplníme zboží ještě o další text. Aby se nám ale text neodsadil na nový řádek, musíme vpravo od obrázku přidat ještě jednou vnořený sloupec. Klikneme tedy na zelené „+“ v rámci popisku zboží a vložíme na něj sloupec o Šířce 2 a Počtu buněk 2.
7.png
Pak do něj přetáhneme Titulek s popiskem a přidáme prvek Odstavec textu.
8.png
g.png
Nyní Vytvoříme na úrovni prvního zanořeného sloupce nový Sloupec – pod tím prvním. Nebudeme mu tentokrát nastavovat žádné zvýraznění. Díky tomu bude opticky oddělen od prvního bloku.
9.png
Stejným postupem jako předtím do něj vložíme informace o doporučeném zboží.
h.png
i.png
Nakonec přidáme na úroveň prvního zanořeného sloupce ještě třetí Sloupec. Opět zcela dolů. Abychom ho oddělili opticky od obsahu nad ním, nastavíme mu Zvýraznění Vzor 1.
10.png
Do tohoto sloupce vložíme postupně opět Titulek s nadpisem a pod něj prvek Formulář. Ve formuláři vyplníme potřebná data tak, aby nám vznikl formulář na dotazy. Návštěvník eshopu nalezne nyní hned na titulní stránce možnost kontaktovat provozovatele.
j.png
Ještě níže pak můžeme analogickým postupem vložit prvky pro Přihlášení k odběru newsletteru.
k.png
Když se nyní návštěvník pokusí prokliknout na zboží z titulní stránky, budou jeho pokusy marné. Webgarden totiž neví, že obsah na titulní stránce nějak souvisí se zbožím v rubrikách. Budeme tedy muset ručně vytvořit prokliky. Na svých stránkách si najdeme v rubrikách prezentované zboží, klikneme pravým tlačítkem myši na odkazující titulek a zvolíme „Kopírovat adresu odkazu“ nebo podobnou možnost – záleží na prohlížeči. Do schránky tím získáme skutečnou adresu detailu zboží, kterou jinak při AJAXovém procházení stránek nevidíme.
11.png
V administraci v rámci titulní stránky pak postupně editujeme prvky, kterým chceme proklik nastavit – obvykle tedy obrázky a titulky. V jejich editačním dialogu vybereme kartu „Rozšířené“ a do položky Odkah vložíme ze schránky adresu detailu zboží (ctrl + v).
12.png
l.png
Prémiový účet pro web
Webgarden nabízí již v tarifu zdarma naprostou většinu funkcí, ale pro některé uživatele může být nepřijatelné, že se jim na stránkách objevuje reklama, nebo zkrátka potřebují více místa. Řešením může být nákup Prémiového účtu pro web. Je důležité zvolit vhodný tarif, jelikož každý nabízí jiné množství návštěv bez reklamy a jiné limity. V našem příkladu si nejprve zobrazíme statistiky návštěvnosti eshopu. Jelikož máme pouze ukázkový eshop, návštěvnost zde bude malá a spíše nárazová. V měsíčním grafu vidíme denní hodnoty a zajímá nás především zelená linka, která znázorňuje počet návštěv. V našem případě by se mohla denní návštěvnost pohybovat okolo 7 uživatelů, což odpovídá cca 200 návštěvám měsíčně.
13.png
Vstoupíme do sekce VIP tarify a domény a přejdeme k nabídce Tarifů pro web. Jelikož očekáváme dle statistik cca 200 návštěv měsíčně, stačil by nám nejlevnější tarif Silver s 400 návštěvami bez reklamy na měsíc. Pro jistotu ale zvolíme tarif Gold, který zahrnuje 1000 návštěv měsíčně a navíc poskytuje více datového prostoru.
14a.png
Po vložení do košíku odešleme objednávku.
15.png
V detailu objednávky máme možnost zvolit záložkami platbu přes PayU ČR, bránu PayPal, která umožňuje platit buď přímo PayPal účtem nebo platební kartou nebo bankovním převodem.
16.png
Při platbě kartou nebo PayPalem bude platba uzavřená již za několik minut. Za několik dalších minut bude také aktivován Prémiový tarif a na stránce se nám začnou odčítat volné návštěvy bez reklamy.
al.png
Založení emailu na vlastní doméně
Pokud už máme vlastní doménu, je škoda ji nevyužít i pro emailové schránky. Na Webgarden je to naštěstí velmi snadné. Vlevo nahoře klikneme na "Web" a rozbalíme výběr webů a schránek. Klikneme na tlačítko "Nová e-mailová schránka".
17.png
Do bílého textového políčka napíšeme žádanou emailovou adresu – její levou část, tedy až k zavináči. Jako základní schránka domény se obvykle volí „info“, v příkladu tedy začneme s ní. Po vypsání adresy nám Webgarden rovnou navrhne možné a dostupné varianty – a to jak pro email, tak pro web. Jelikož web již máme, tak odškrtneme možnost vytvoření stránek a ponecháme pouze tvorbu emailu.
18.png
V dalším kroku pouze potvrdíme, že chceme email přiřadit k aktuálnímu uživatelskému účtu.
19.png
V posledním kroku klikem vstoupíme do emailové schránky. Pokud nyní rozbalíme vlevo nahoře výběr webů a schránek, najdeme zde nově vytvořenou schránku. Pomocí tohoto výběru můžeme přepínat mezi aktuálním webem nebo schránkou. Mezi výchozím webem a schránkou můžeme také přepínat v rámci Přehledu účtu.
20.png
Rozklikneme-li kteroukoliv poštovní složku, uvidíme vpravo nahoře tlačítko „Nový email“. Klikneme na něj a zobrazí se nám formulář s prázdným emailem. Do kolonky „Komu“ vyplníme vlastní emailovou adresu – pošleme email sami sobě, abychom také nějaký email obdrželi.
21.png
Odešleme email tlačítkem zcela dole.
Po chvíli přepneme do poštovní složky Doručené a uvidíme seznam příchozích emailů. Může to chvíli trvat, jelikož zprávy se musí nejprve stáhnout z poštovního serveru do webového rozhraní.
Třídění emailů a další možnosti
Pro potřeby třídění emailů máme k dispozici Složky a Značky. V levém stromě vytvoříme několik nových složek, které pojmenujeme kliknutím na jejich titulek. Obdobně vytvoříme několik značek. Třídění se překrývá, takže každý email může být zařazen do některé složky a zároveň označen některou značkou.
22.png
Když klikneme na záložku Nastavení schránky a přejdeme na Značky, můžeme jim zvolit také barvy.
23.png
Vrátíme se na záložku Emailu do přijatých zpráv, rozklikneme některý email a v jeho záhlaví můžeme vybrat, ve které složce nebo pod jakou značkou bude uložen.
24.png
Po uložení dohledáme email také v příslušných složkách v levém stromě.
Nyní si projdeme některá nastavení schránky. V sekci Základní vyplníme své jméno. Jméno se příjemcům zpráv zobrazuje před emailovou adresou.
25.png
V sekci Přístupová práva můžeme dovolit dalším uživatelům Webgarden – například spoluautorům webu – používat schránku ze svého účtu.
26.png
Do zdarma vytvořených schránek vkládá Webgarden reklamu. Pokud bychom chtěli mít emaily bez reklamy, můžeme si pořídit Prémiový tarif pro email. Navíc, některé tarify umožňují navíc použití aliasů nebo vlastního emailového klienta (přes POP3 protokol). V našem příkladu budeme chtít vlastní emailový program použít, proto si zakoupíme tarif Gold pro email v sekci VIP Tarify a Domény.
27.png
Po zpracování platby na Webgarden se nám zpřístupní funkce aliasů – tedy alternativních adres k naší emailové schránce. Můžeme vyplnit neomezené množství variant adresy, vždy formou celé adresy. Námi napsané emaily ale vždy odcházejí ze základní adresy schránky.
Nyní si můžeme zkusit poslat email sami sobě na některý z aliasů.
28.png
29.png
Pokud jsme zvyklí používat pro čtení pošty program na svém počítači, můžeme do něj stahovat také emaily z Webgarden. V administraci v Nastavení schránky vybereme volbu Stahování pošty – Stahovat ručně nebo pomocí POP3. Uložíme. Od této chvíle nebude Webgarden stahovat emaily do webového rozhraní. Po vstupu do schránky tedy nové emaily neuvidíme, jelikož zůstávají na poštovním serveru. Můžeme je ale jednorázově stáhnout tlačítkem v příslušných poštovních složkách. Od této chvíle také můžeme použít POP3 protokol pro stahování emailů na náš počítač.
V emailovém programu stačí nastavit nový poštovní účet. Jako uživatelské jméno (username) použijeme celou emailovou adresu schránky (info@mojehrnecky.cz) a heslo si zvolíme v Nastavení schránky - Heslo pro POP3.
Jako POP3 a SMTP server nastavíme mx.mojedomena.cz (pokud máme vlastní doménu) nebo mx.webgarden.cz . Server vyžaduje ověřování heslem, bez šifrování.
30.png
04.03.2015 09:46:11
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one