Tentokrát začneme přímo na našem Eshopu. Otevřeme si internetový prohlížeč a zadáme adresu - v našem příkladu mojehrnecky.7x.cz .
Objednáme
Vložíme do košíku několik Hrníčků a klikneme na cenu v košíku vpravo nahoře.
29.png
Ocitneme se v detailu Nákupního košíku. Zde překontrolujeme objednávané zboží a v případě zájmu můžeme ještě upravit množství nebo některou položku odebrat. Pokud jsme spokojení, pokračujeme tlačítkem vpravo dole.
30.png
Zákazníci se registrují globálně do databáze Webgarden, je tedy možné, že svůj účet již mají z jiných stránek nebo eshopu.
Na další obrazovce zadáme emailovou adresu a vybereme možnost pokračovat bez registrace.
31.png
V následujícím kroku zvolíme způsob doručení a platby. Webgarden nám dovolí zvolit pouze ty platební metody, které jsme u způsobu doručení označili jako platné. Pokračujeme dále.
32.png
V dalším kroku vyplníme adresu pro doručení. Povinné informace jsou Jméno, Příjmení, Ulice, Město a PSČ. Pokud potřebujeme, tak vyplníme také Fakturační adresu - v opačném případě bude shodná s Doručovací. Pokračujeme.
33.png
V kroku Shrnutí objednávky překontrolujeme zadané údaje a stiskneme Odeslat objednávku.
34.png
Na závěr se nám zobrazí stránka s informacemi o platbě. V případě převodu a ostatních metod nám bude zobrazena instrukce, kterou jsme zadali v administraci stránek v nastavení platebních metod. Pokud bychom zvolili platbu PayPal nebo platební kartou, objeví se u instrukcí také proklik na příslušnou platební bránu, které budou automaticky předány položky košíku.
Po odeslání objednávky bude na emailovou adresu zákazníka i provozovatele Eshopu doručen email s objednávkou včetně rekapitulace platební metody.
Obchodní podmínky
Ještě před odesláním objednávky bychom se měli zastavit u informace: "Odesláním souhlasíte s obchodními podmínkami".

Od začátku roku 2014 je povinností každého eshopu seznámit nakupujícího s obchodními podmínkami. Nejprve si vytvoříme novou rubriku s názvem "Info" a v ní dokument "Obchodní podmínky".
1.png
2.png
Do nově vytvořeného dokumentu vložíme prvek "odstavec textu", do kterého obchodní podmínky umístíme.
Můžeme si je sepsat sami nebo využít vzorových podmínek, např. od Asociace pro elektronickou komerci.
3.png
4.png
Nyní již stačí propojit nově vložené obchodní podmínky s nákupním košíkem našeho eshopu.
Zkopírujeme si tedy jejich url adresu a vložíme ji do administrace v záložce "Eshop" > "Obecné" do příslušné kolonky.
6.png
7.png
Obchodní podmínky se nám tedy zobrazí v posledním kroku objednávky.
Tip: Barvy emailu, ikonek a některých prvků Eshopu nastavíme v administraci v sekci Vzhled > Barvy. Volte vždy kontrastní barvy popředí a pozadí, jinak by se mohlo stát, že email nebude čitelný.
Zpracování
Přesuneme se do administrace stránek na adrese webgarden.cz, přihlásíme se naší emailovou adresou a vstoupíme do sekce Eshop > Objednávky. V tabulce uvidíme seznam existujících objednávek. Bude zde minimálně jedna - a to ta kterou jsme výše vytvořili coby zákazník. V tabulce vidíme důležité údaje - číslo objednávky, datum, jméno zákazníka, celkovou cenu a stavy objednávky. Ikonkou se symbolem oka můžeme prokliknout do detailu objednávky.
35.png
Tip: Položky v objednávce neobsahují proklik na naše zboží z toho důvodu, že v době prohlížení objednávky již nemusí zboží na Ehopu existovat - pokud jej smažeme. Je tedy vhodné u zboží vyplňovat kódy nebo volit unikátní pojmenování. Jinak by se nám mohlo stát, že bychom z objednávky nepoznali, co si zákazník objednal.
V detailu poskytuje vyčerpávající pohled na objednávku, seznam položek, dodací a fakturační adresy, platební metodu atd.
36.png
V navigační lište nebo levém stromě klikneme zpět do sekce Objednávky. Dejme tomu, že nám na bankovní účet dorazila platba za tuto objednávku a budeme ji chtít zpracovat. Klikneme tedy na tlačítko „Ne“ ve sloupci „Zaplaceno“. Tím přepneme objednávku do stavu „Ano“ - tedy zaplacená.
37.png
Pokud budeme používat faktury generované službou Webgarden jako účetní doklady, otevřeme si symbolem faktury do nového okna příslušný doklad. Ten můžeme vytisknout, podepsat a přiložit ke zboží.
38.png
39.png
Pokud používáme Webgarden také ke skladové evidenci, tak v přehledu objednávek zboží vyskladníme zboží kliknutím na „Ne“ ve sloupci Sklad. Tím se zboží objednávky odečte ze skladových zásob. Zboží můžeme vyskladnit samozřejmě již hned po zpracování objednávky, nemusíme čekat na platbu.
40.png
Poté co zboží odešleme pomocí zvolené metody doručení, klikneme na tlačítko „Ne“ ve sloupci odesláno. Tím změníme stav na „Ano“ - tedy odesláno.
Nakonec můžeme objednávku označit jako uzavřenou a uložit tlačítkem OK.
41.png
Sklad
V našem příkladu jsme v objednávce objednali také zbytek hrnečků S kočkou a Monogram. Překlikneme do sekce Eshop > Sklad a všimneme si, že zboží S kočkou a Monogram mají uvedeno počet 0.
42.png
Představme si, že např. opravdu nemáme další hrnečky S kočkou k dispozici a budou dostupné až za 5 dní. Proklikáme se k hrnečku přes záložku Obsah (nebo klikneme na název zboží ve Skladu). V pravé části najdeme kolonku Dostupnost - přepneme ji na volbu „Do jednoho týdne“. Tuto kolonku bychom měli postupně vyplnit u všech položek Eshopu.
43.png
Tlačítkem Zobrazit se podíváme na detail hrnečku S kočkou přímo na Eshopu a uvidíme informaci o dostupnost zboží. To lze i v tomto stavu objednat, zákazník ale musí počítat s příslušnou časovou prodlevou.
44.png
Posuneme se o pět dní dopředu - obdrželi jsme nové zásoby. V administraci, u zboží S kočkou aktualizujeme skladové zásoby - v našem příkladu na 3. Uložíme.
45.png
Tip: Skladové zásoby můžete upravovat také přímo v sekci Eshop > Sklad.
Tlačítkem Zobrazit přejdeme na detail hrnečku na Eshopu a uvidíme informaci - Dostupnost: Skladem.
46.png
Zboží v přehledu Skladu můžeme filtrovat. Pokud například potřebujeme zobrazit položky, které již nemáme na skladě nebo máme poslední kus, v pravé horní kolonce vybereme symbol „Menší nebo rovno - <=“, do počtu vyplníme „1“ a klikneme na Filtrovat. V tabulce se vypíší pouze záznamy odpovídající kritériím.
1.png
Obdobně můžeme ve skladu hledat dle kódu, názvu nebo varianty. Texty nebo jejich fragmenty je ovšem potřeba zadávat přesně. Zadáním „kočkou“ najdeme zboží „S kočkou“, zadáním „kočka“ nenajdeme nic.
2.png
Dlouhodobě nedostupné
Za určitých okolností se nám může stát, že nějaké zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se již nevyrábí. Můžeme ho tedy smazat. Někdy se ale může hodit zboží v Eshopu zachovat. Například pro dohledání informací, prezentační nebo jiné účely. Možností, jak to dělat je několik, ukážeme si jednu z nich. V sekci Obsah vytvoříme Novou sekci rubrik (odkazem v obsahovém stromě).
3.png
Ta se z počátku bude jmenovat „Nová rubrika“ a bude umístěna na první úrovni ve větvi Obsah. Klikneme na ní a pomocí žlutého editačního tlačítka u Titulku ji přejmenujeme na „Archiv“. Pomocí tlačítka „+ Rubrika“ vytvoříme novou podrubriku.
4.png
Tu přejmenujeme na „2011“. Ačkoliv v administraci bude tato větev rubrik vidět, tak na našem Ehopu ne. Nepřísluší k ní totiž žádný prvek Menu. Rubriky existují jen v databázi stránek, ze stránek se k nim ale nelze proklikat.
5.png
Řekněme, že již nechceme prodávat Čirý skleněný hrneček. Vstoupíme do jeho editace, zde vybereme záložku Umístění a tentokrát klikneme na řádku Archiv > 2011 tlačítko Přesunout - to proto že chceme hrneček z původní rubriky odebrat.
6.png
Pokud si v Eshopu zobrazíme rubriky Skleněné, bude prázdná. Ke skleněnému hrnečku se na Eshopu již nedoklikáme. Pokud bychom jej ale chtěli v budoucnu obnovit, stačí nám analogický postup. Z rubriky Archiv > 2011 ho přesuneme přes záložku Umístění zpět do viditelných rubrik.
7.png
Drobná vylepšení
V tomto dílu si na stránky umístíme ještě několik drobností. První bude přihlašovací okénko.
V administraci rozklikneme na záložce Obsah větev Struktura webu > Pravý sloupec. Jelikož budeme na Eshop přidávat do pravého bloku více obsahu, nebudeme ho házet na hromádku, ale vytvoříme si pro něj speciální rubriky které nazýváme Panely. Klikneme na tlačítko „+ Panel“ a následně ho pojmenujeme Přihlášení.
8.png
Tip: Označení Panel je pozůstatek starších verzí Webgarden. Nyní se zachází s Panely prakticky stejně jako s jinými Rubrikami, je možné je mezi sebou přesouvat a zaměňovat. Prakticky jediný rozdíl spočívá v tom, že u Panelu uživatel obvykle upravuje jeho Ukázku a u klasické Rubriky Detail. Webgarden proto v administraci nabízí u Panelu primárně editaci Ukázky.
Klikneme na velký symbol „+“, přepneme na Pokročilé a vybereme prvek Přihlašovací okénko.
9.png
V dalším Dialogu pouze potvrdíme uložením.
10.png
Zobrazíme si titulní stránku (ikonka Oka v záhlaví administrace) a nalezneme na ní panel s přihlašovacím okénkem, jehož pomocí se budou moci zákazníci přihlásit svým uživatelským jménem.
11.png
Tip: Pokud nechcete, aby se zobrazoval nad Přihlašovacím okénkem název panelu Přihlášení, můžete panel přejmenovat tak, že nový název necháte zcela prázdný. V administraci pak bude panel označený jako „Nepojmenovaný“. Může to ale zhoršit orientaci v administraci.
Můžeme si vyzkoušet přihlášení pomocí účtu našeho fiktivního zákazníka.
13.png
Po přihlášení můžeme kliknout na odkaz Můj účet, kterým se dostaneme do uživatelského nastavení zákaznického účtu.
14.png
Vyhledávání
Přidáme na stránky vyhledávací políčko. V administraci v záložce Obsah rozklikneme větev Struktura webu > Pravý sloupec a vytvoříme nový panel. Ten opět pomocí titulku přejmenujeme a to tak, že jméno zcela smažeme. Panel bude „Nepojmenovaný“. Velkým symbolem „+“ přidáme ze sady Pokročilé prvek Vyhledávání.
15.png
V následujícím dialogu zvolíme jako hlavní vyhledávací engine Webgarden a změny uložíme.
16.png
Podíváme se na náš Eshop a pod přihlašovacím panelem uvidíme panel vyhledávací.
17.png
Panel s telefonem
Pro příklad přidáme ještě jeden panel, opět stejným způsobem, ale pojmenujeme ho „Zavolejte nám“. Velkým symbolem „+“ přidáme prvek Titulek.
18.png
V editačním Dialogu vyplníme naše telefonní číslo. Překlikneme do záložky Rozšířené.
19.png
Zvolíme zarovnání Doprava a uložíme.
20.png
Podíváme se na stránku Eshopu. Asi by nám to takto stačilo, ale zkusíme to jinak.
21.png
V administraci rozklikneme prvek Titulek obsahující číslo k editaci a na záložce Rozšířené nastavíme zarovnání Na střed a Zvýraznění na Vzor 2. Uložíme a podíváme se na Eshop.
23.png
Výsledek je lepší, ale zkusíme ještě něco. Vraťme se tedy zpět do administrace...
24.png
Přejmenujeme panel Zavolejte nám na prázdný text - bude Nepojmenovaný. Pak znovu vyvoláme editační Dialog Titulku s číslem a přepíšeme text na „Kontakt 765 432 198“. Uložíme.
Nyní už vypadá panel s číslem elegantněji.
26.png
Na závěr tohoto dílu jsme si nechali základní propojení se sítí Facebook. Bez toho se jistě každý eshop obejde, nicméně považujeme za vhodné nějaké základy ukázat.
Klíčové pro celé propojení je vytvoření Facebook Stránky. Tak se nazývá speciální druh profilu Facebooku, který není profilem osoby, nýbrž nějaké organizace, firmy nebo produktu. Pro založení stránky je vhodné mít již existující osobní profil.
Facebook Stránku vytvoříme na adrese http://www.facebook.com/pages/create.php . Na první obrazovce vybereme kategorii, pro eshop to bude pravděpodobně „Značka nebo produkt“.
27.png
Dále vybereme kategorii přesněji - v našem případě Kuchyně/Vaření. Do druhého okénka zadáme název a zde musíme být obezřetní. Facebook umožňuje měnit adresu FB Stránek jen velmi omezeně. Zároveň je ale marketingově výhodné FB Stránku nazvat stejně jako adresu stránek. V našem případě zvolíme tedy jméno Mojehrnecky.7x.cz . Kdybychom ale již v tuto chvíli vlastnili např. doménu Mojehrnecky.cz , vyplatilo by se FB Stránku pojmenovat tak.
28.png
Čekají nás čtyři kroky založení stránky. Podstatné je nahrát na FB Stránku logo, zbytek nyní můžeme přeskočit.
29.png
Až se dostaneme přímo na naší novou FB Stránku, zkopírujeme (ctrl + c) si z adresního řádku url.
30.png
Přesuneme se do administrace, kde v záložce nastavení vložíme (pomocí ctrl + v) zkopírovanou url do textového pole za popisek Váš facebook profil. Změny opět nezapomeneme uložit.
31.png
Nyní již pouze stačí vybrat v zápatí prvek Facebook LikeBox.
32.png
Existuje celá řada způsobů, jak prvky z Facebooku formátovat a jak své stránky propojit (například s google+ nebo twitterem). V detailu každého zboží našeho Eshopu navíc zákazníci najdou možnost sdílet ho na některých sociálních sítích.
33.png
V dalších dílech pořídíme vlastní doménu, vyzkoušíme práci se slevami, upravíme titulní stránku a záhlaví, změníme vzhled stránek a rozešleme newsletter.
04.09.2014 11:47:37
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one