Přístupová práva
Obsah Vašeho webu nemusí být pro všechny. Na Webgarden si můžete nastavit různé rubriky pro různé návštěvníky. Nabízíme rozsáhlou možnost nastavení přístupových práv, na základě kterých dělíme uživatele na anonymní a registrované. V tomto návodu si ukážeme k čemu můžeme přístupová práva používat, a jak se dají nastavit.
Nejjednodušším způsobem, jak použít přístupová práva na Webgarden, je rozdělit si uživatele na registrované (přihlášené) a anonymní (nepřihlášené). Můžeme si tedy vytvořit rubriky (dokumenty, panely), které uvidí pouze anonymní uživatelé a naopak rubriky, které uvidí jen registrovaní uživatelé.
Výchozí stav
Na této ukázkové stránce máme šest rubrik v horním menu a čtyři rubriky v levém postranním menu, které jsou nyní všechny přístupné jak anonymním, tak registrovaným uživatelům.
Druhý obrázek nám znázorňuje výchozí stav v administraci.
Pristupova_prava_1(1).png
Pristupova_prava_2.png
Skrytí rubriky anonymním uživatelům
V první části se zaměříme na rubriku „Soutěžte s námi!“, na které si ukážeme, jak ji můžeme skrýt pro anonymní uživatele.
Pristupova_prava_1(1).png
V administraci přejdeme do příslušné rubriky, myší najedeme na žluté ozubené kolečko v pravém horním rohu a zvolíme sekci „Přístupová práva“.
Pristupova_prava_3.png
Otevře se nám nabídka automaticky vytvořených skupin.
Pro skupinu anonymních uživatelů zakážeme přístup do této rubriky a změny uložíme.
Pristupova_prava_4.png
Přepneme se na naše stránky a aktualizujeme je. Jelikož nejsme přihlášení, z horizontálního menu nám zmizela rubrika „Soutěžte s námi!“.

Nyní jsme skryli rubriku pro všechny návštěvníky.
Pristupova_prava_5.png
Skrytí rubriky registrovaným uživatelům
V druhé části se zaměříme na rubriku „Kontakt“, která se nachází v levém postranním menu. V administraci opět vstoupíme do požadované rubriky, myší najedeme na žluté ozubeného kolečko v rohu administrace a zvolíme sekci „Přístupová práva“.
Pristupova_prava_6.png
Opět se nám otevře nabídka automaticky vytvořených skupin. Tentokrát zakážeme přístup do této rubriky registrovaným uživatelům. Změny uložíme.
Pristupova_prava_7.png
Po přepnutí na naše stránky nejprve změny neuvidíme. Práva jsme totiž nastavili pro registrované uživatele a v současné době nejsme přihlášeni. Pro otestování změn se tedy musíme nejprve přihlásit nebo zaregistrovat v rámci přihlašovacího okénka.
Pristupova_prava_8.png
Poté se nám v horním menu objeví rubrika "!Soutěžte s námi!“ (kterou jsme v předchozím kroku anonymním uživatelům skryli), naopak v levém postranním menu nám zmizí rubrika „Kontakt“ (kterou jsme právě skryli pro registrované uživatele).
Pristupova_prava_9.png
Uživatelské skupiny
Rozdělení na anonymní a registrované uživatele nám pochopitelně nemusí stačit. Na stránky se nám může registrovat kdokoliv, kdo na ně zavítá. Z tohoto důvodu existují na Webgarden uživatelské skupiny. Můžeme si jich vytvořit libovolné množství, vložit do nich uživatele podle našich potřeb (např. na základě zaplacení určité služby apod.) a nastavit jim příslušná přístupová práva. Uvedeme si jeden příklad.
Předpokládejme, že v rubrice „Skleněné“ nabízíme zboží, které nechceme ukázat ani anonymním, ani běžně registrovaným uživatelům. Rádi bychom je ukázali jen speciálním klientům.
Jak postupovat?
Zamezení přístupu anonymním a registrovaným uživatelům
Mohli bychom postupovat stejně jako v předchozích dvou případech - vstoupit do příslušné rubriky, vybrat Přístupová práva a ty nastavit podle potřeby. Nyní si však ukážeme alternativní způsob. Důležité je zmínit, že oba dva způsoby nastavení práv jsou ekvivalentní a záleží pouze na nás, který je pro nás pohodlnější nebo rychlejší.

V administraci přejdeme do složky „Nastavení“ > „Přístupová práva“. Zobrazí se nám seznam uživatelských skupin. Jelikož jsme dosud žádnou skupinu nevytvořili, najdeme zde pouze základní přednastavené skupiny - anonymní a registrované uživatele a administrátory stránek.
Pristupova_prava_10 (1).png
Pomocí žlutého ozubeného kolečka u skupiny anonymních uživatelů vstoupíme do editace této skupiny. Zde již uvidíme pravidlo, které jsme přidali v první části, kdy jsme zakázali přístup do rubriky „Soutěžte s námi!“.
Pristupova_prava_10 (2).png
U popisku „Přidat pravidlo“ vybereme příslušnou rubriku, v našem případě „Skleněné“, a opět do ní zakážeme přístup. Přidáme pravidlo.
Pristupova_prava_11.png
V seznamu pravidel pro danou skupinu nám přibude právě přidané pravidlo.
Pristupova_prava_12 (1).png
Obdobně tak vytvoříme pravidlo i pro skupinu registrovaných uživatelů. Na stránkách se poté přesvědčíme, že obě skupiny rubriku „Skleněné“ nevidí.
Pristupova_prava_14 (1).png
Pristupova_prava_13 (1).png
Vytvoření nové uživatelské skupiny
Nyní si ukážeme, jak je možné si vytvořit další uživatelskou skupinu. Členové této skupiny budou mít, jako jediní, přístup do rubriky „Skleněné“.
V administraci opět vstoupíme do sekce „Nastavení“ > „Přístupová práva“. Myší najedeme na zelené plus v pravém horním rohu a zvolíme možnost „Přidat uživatelskou skupinu“.
Pristupova_prava_15.png
Vyplníme název skupiny (např.: VIP) a uložíme.
Pristupova_prava_16.png
Ostatní položky prozatím necháme beze změny a dostaneme se k nim později.
Pokud se vrátíme o úroveň výš do sekce „Přístupová práva“, uvidíme v seznamu skupinu i nově vytvořenou skupinu „VIP“.
Pristupova_prava_17.png
Vložení uživatelů do skupiny
Uživatelé, které chceme vložit do skupiny, musí být registrovaní na stránkách Webgarden. Pokud tomu tak není, můžeme je registrovat sami v administraci v sekci „Nastavení“ > „Registrace“.
Následně vstoupíme opět do přístupových práv a klikneme na editační tlačítko u skupiny „VIP“.
Pristupova_prava_18.png
Do políčka „Uživatel (email)“ vyplníme emailovou adresu uživatele, kterého chceme do skupiny vložit. Klikneme na tlačítko „Přidat“.
Pristupova_prava_19.png
Pod titulkem se nám následně zobrazí přidaná emailová adresa.
Pristupova_prava_20.png
Nastavení práv pro danou skupinu
Nově vytvořená skupina má vždy automaticky nastavené pravidlo: "Povolit číst pouze veřejný obsah". Pokud tedy skupině „VIP“ nepřiřadíme žádné pravidlo, uvidí všechny veřejné rubriky. Přesvědčit se o tom můžeme na samotných stránkách, kde se přihlásíme pomocí emailové adresy, kterou jsme přidali do skupiny „VIP“.

Na prvním obrázku je vidět, jak stránku vidí anonymní uživatel (skryty má rubriky „Soutěžte s námi!“ a „Skleněné“).
Pristupova_prava_21.png
Na druhém obrázku je běžný registrovaný uživatel (ten nevidí rubriky „Kontakt“ a „Skleněné“).
Pristupova_prava_22.png
Poslední obrázek ilustruje, jak danou stránku vidí registrovaný uživatel, kterého jsme přidali do skupiny „VIP“ (má možnost vstoupit do libovolné rubriky).
Pristupova_prava_23.png
26.02.2016 11:06:26
Redakce
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one