Malý krok pro Vás, velký skok pro stránky
Protože si myslíme si, že i u drobných webů vytvářených uživateli lze pracovat na zvýšení estetické a funkční kvality, vybrali jsme 13 nejčastějších chyb, kterých se někdy autoři na Webgarden.cz při tvorbě svých stránek dopouštějí a sami tak své potenciální návštěvníky nechtěně odrazují.

Dovolujeme si Vám nabídnout několik rad a tipů, jak těmto nedostatkům předcházet nebo jak je odstranit, pokud již nastaly. Až na výjimky nebudeme rozlišovat, zda se jedná o firemní web nebo třeba o osobní stránky, neboť tyto zásady platí obecně. Budeme co nejvíce konkrétní a postupně rozebereme jednotlivé, často se opakující situace.
1) Špatná volba vzhledu
Na stránkách můžete mít všechno správně, pokud jste ale nevybrali svým stránkám vhodný a slušivý „kabátek“, Váš web nebude plnit svoje poslání na jedničku. Při výběru vzhledu především dobře zvažte, jestli upřednostníte svůj osobní vkus, nebo se vcítíte do vkusu „cílové skupiny“ návštěvníků Vašich stránek. To, co si můžete dovolit u osobních stránek totiž zpravidla nelze použít třeba u firemní prezentace.

Pamatujte, že vizuální dojem z Vašich stránek si návštěvník utvoří okamžitě a na jeho hodnocení má naprosto zásadní vliv.

Nejprve se snažte nalézt šablonu, která nejvíce odpovídá Vaší, třeba i nejasné představě o vzhledu stránek. Po naplnění webu textem, fotografiemi apod. můžete postupně opatrně obměňovat, přidávat nebo ubírat jednotlivé designové prvky.

Víme, že originalita se cení a rozhodně Vás nechceme nabádat k bezduchému kopírování našich vzhledů. Vždy je ale potřeba zamyslet se nad charakterem vybrané vzhledové šablony a upravit ji tak, aby barvy, typ písma a styl jednotlivých prvků byly v souladu se zvoleným vzhledem i se zaměřením stránek. Zdatnější designeři u nás najdou velkou škálu prostředků a možností k sebevyjádření. Cílem Webgarden.cz je umožnit každému mít své jedinečné a originální stránky.
Posláním úvodní stránky je zaujmout vizuálně a na první pohled návštěvníka přesvědčit, že našel, co hledal. Návštěvník pak nebude mít l potřebu hledat u konkurence, na Vaše stránky se bude rád vracet a bude je doporučovat dál.

Abychom toho docílili, měli bychom prostor úvodní strany využít maximálně rozumně. To znamená ji funkčně i esteticky správně „zabydlet“.

Předpokládejme, že úskalí v podobě správně vybraného vzhledu máte úspěšně za sebou. Teď je tedy potřeba:

a) Podpořit vizuální efekt vzhledu a dodat stránkám vlastní identitu. K tomu účelu můžete do záhlaví zakomponovat působivou ilustrační fotografii, originální grafický prvek, či vydařené firemní logo.

b) Optimálně vyvážit množství informací, které chcete návštěvníkovi na homepage poskytnout. Příliš mnoho informací může rozptylovat jeho pozornost, ale jejich absence zase působí rozpačitě a tím pádem nemusí vzbudit důvěru. U každého prvku pečlivě zvažte, zda má pro čtenáře smysl.

Jestliže se Vám podaří dobře zvládnout a) i b), máte úspěšně našlápnuto ke kvalitní, dobře zapamatovatelné a funkční úvodní stránce.
Sice neexistuje univerzální pravidlo, které by určovalo, kolik položek má menu mít, v zásadě ale platí, že pokud je položek více než 7, návštěvník v něm obtížněji hledá. Možností jak problém řešit je několik, správná varianta však záleží na konkrétním případu.

Prvním krokem je počet rubrik zredukovat. Podívejte se na menu očima návštěvníka a pokuste se uvědomit si, které položky hledá a které jsou naopak méně potřebné.

Pokud se Vám počet položek nepodaří dostatečně „zeštíhlit“, je možné menu rozdělit a místo jednoho vložit na stránky menu dvě. První např. do záhlaví jako horizontální a druhé - vertikální do jednoho z postranních panelů. Rozdělení ale musí dávat smysl, tzn. třeba obecné informace vs. produkty, nebo sekce pro zákazníky vs. dodavatele.

Další možností je použití rozbalovacího menu. Jestliže zvolíme tento styl menu, na stránce se bude zobrazovat pouze první úroveň rubrik a podrubriky se zobrazí až po najetí myší na jejich nadřazenou rubriku.
Máte-li na svých stránkách popisky rubrik, dokumentů apod. příliš dlouhé, často se nevejdou do vymezeného prostoru (např. v menu). V takovém případě se popisky zalomí a neukázněně „vylezou“ mimo svůj pomyslný, nebo v horším případě vyznačený „chlívek“, což působí poněkud amatérsky.

Náprava je velmi jednoduchá a s dlouhými názvy můžete udělat krátký konec... Víceslovné a dlouhé popisky nahraďte jejich kratší výstižnější variantou. Možná si nejprve budete lámat hlavu s volbou správné alternativy, Výsledný efekt ale stojí za trochu námahy.
Musí čtenář Vašich stránek dlouho scrollovat, než se dostane na konec stránky? Potom je něco špatně. Opět sice neexistuje univerzální poučka o tom, jak by měla být stránka dlouhá, je ale prokazatelné, že informace nacházející se níže na stránce jsou méně čtené. A to dokonce i za předpokladu, že návštěvník na takové místo vůbec sescrolluje.

Pokud uznáte některou ze svých stránek příliš dlouhou, není třeba věšet hlavu. První pomoc je opět redukce informací. Položte si následující otázku - Co chce uživatel opravdu vidět a co ho opravdu zajímá? A obsah stránky tomu přizpůsobte.

Jestli se nepodařilo obsah dostatečně zkrátit, zřejmě bude nutné ho rozdělit do rubrik nebo dokumentů a ty opatřit výstižnými titulky, celou stránku tak zpřehlednit a dát jí jasný řád.

Každý obsah nebo článek je také možné rozdělit na více stránek – pod obsahem se pak automaticky objeví stránkovadlo. A ještě malý „fígl“ nakonec. Když pod obsah nebo třeba přímo do zápatí umístíte nějaký atraktivní prvek (jako to dělají třeba online zpravodajské deníky), návštěvníka to bude motivovat prohlédnout stránku až dolů.
Je nepsaným webovým pravidlem, že banner, firemní logo či titulek v záhlaví proklikávají na úvodní stranu webu. Detail, který ušetří návštěvníkovi čas a podstatně mu usnadní orientaci na Vašich stránkách.

U každého z těchto prvků můžete v záložce „Rozšířené“ do políčka „Odkaz“ vložit symbol /. Ten zajistí, že po kliknutí na banner, logo nebo titulek bude návštěvník přesměrován na domovskou stránku vašeho webu.
Webgarden.cz umožňuje mít na stránce kromě obsahové části čtyři základní bloky – záhlaví, levý panel, pravý panel a zápatí. Použití všech těchto panelů najednou je však ve většině případů zbytečné a napáchá více škody než užitku. Velká část stránek si vystačí se záhlavím a jedním postranním panelem.

Postranní panely navíc zabírají cenné místo obsahové části. Pokud tedy na stránce použijete levý a pravý panel současně, obsahová část bude zmenšená na minimum. Při prohlížení stránky se tak budou zobrazovat menší obrázky, titulky se mohou nevhodně zalamovat a čitelnost obsahu bude horší.

Pokud se obejdete bez jednoho z postranních sloupců, využijte raději ušetřený prostor pro hlavní obsahové sdělení.
I technická (ne)kvalita Vašich fotografií může Vašemu webu pomoci vtisknout profesionální tvář, anebo ho naopak poslat na pomyslné dno internetové produkce. Věnujte u svých fotek pozornost dvěma důležitým vlastnostem - rozlišení a datové velikosti.

Pro běžné fotogalerie (například pro rodinné album nebo snímky z dovolené) doporučujeme zmenšovat fotografie tak, aby měla delší strana 1280 bodů (px).

Pokud jsou fotografie Vaším vlastním produktem, se kterým se chcete pochlubit, doporučujeme spíše vyšší velikost, případně nabídnout možnost stažení fotky v originální velikosti jako „Soubor ke stažení“.

Zároveň je potřeba vzít v úvahu datovou velikost fotografie. Ani obrázek na pozadí s rozlišením např. 1920px x 1080px by neměl přesáhnout datovou velikost 500kB. Načítání takové fotky, či dokonce jejich většího množství, by mohlo trvat příliš dlouho, a to běžného návštěvníka obvykle odradí.
Takové zarovnání textu má pro svoji určitou zdobnost opodstatnění jen v některých situacích, třeba když vytváříme speciální tiskovinu pro společensky důležitou událost, chceme zdůraznit slavnostní ráz nějaké akce, potřebujeme reprezentativní vizitku apod.

V běžném textu nemá většinou smysl a kompoziční kvalitě stránky nijak neprospěje.

Pokud je prvek textu úzký (např. v postranním panelu), je vhodné zarovnání vlevo, které je na Webgarden.cz nastaveno automaticky.

U širších prvků textu je možné používat kromě zarovnání vlevo ještě tzv. zarovnání do bloku. Zde ale platí, že pokud text není dostatečně široký, může dojít k nechtěným grafickým úkazům, tzv. řekám, což jsou příliš velké mezery mezi slovy, které zhoršují čitelnosti textu. Pro kontrolu se můžete na takto zarovnaný text zadívat rozostřeně (s přimhouřenýma očima) a případné „řeky“ hned objevíte.

Formátování textu na webových stránkách je dobré věnovat velkou pozornost, neboť má nezanedbatelný vizuální účinek a stránky může zkultivovat a esteticky pozvednout, nebo jim naopak uškodit.

Nicméně nejdůležitějšími faktory při psaní a vkládání textu zůstává přehlednost, čitelnost a jeho dobrá strukturovanost.
Častou chybou je snaha stránky zaplnit děj se, co děj. A tak začnou autoři vkládat prvky, jako jsou kalendáře, externí kódy pro počasí a hodiny - ve zkratce věci, které jsou pro stránky i uživatele bezvýznamné.

Samostatnou kapitolkou v tomto směru je ukazatel návštěvnosti. Pokud statistika ukazuje pět návštěv za měsíc, patrně tato hodnota nikoho neohromí, ba naopak se dá předpokládat, že návštěvníka odradí. Vy ale můžete statistiky sledovat v klidu v administraci a zveřejnit je teprve v případě, že budou Vašemu webu dodávat náležitou váhu.

Trendem současné doby je spíše jednoduchý a střídmý web. Vzhledem k tomu, že jsme vizuálními vjemy doslova bombardováni na každém kroku, se to asi jen tak nezmění.

Pokud si nadále myslíte, že Vašemu webu by prospělo více jej zaplnit, zamyslete se spíše nad originálním obsahem a lepším rozložením stránky, než nad vkládáním banálních prvků, které ho sice rychle, nicméně pouze „zaplácnou“. Nesnažte se o laciný efekt, ale o to, aby stránky dobře sloužily.
Prohlédněte si pozorně svoji stránku. Našli jste někde doposud nepovšimnutý nápis Nová rubrika, Nový dokument nebo Nový panel? Pravděpodobně jste buď zapomněli název změnit, smazat, nebo jste jej vytvořili omylem a nevšimli si toho.

V každém případě to však na webu nepůsobí dobře a vypadá to, že stránkám nevěnujete dostatečnou péči. Takže: ukliďte, oprašte a zameťte.
Jak vidíte, už v názvu kapitolky jsme použili poněkud emotivní výraz, protože tento díl Vás asi nenechá chladnými. To proto, že na barevnost (čehokoli) máme obvykle názor všichni, nezávisle na hloubce znalosti teorie použití barev, nebo na výši estetického cítění a vkusu. Barva je jedním ze základních pojmů spojeným s naším životem, ovlivňuje naše myšlení i city, umí si pohrát s naší náladou, má „schopnost“ léčit, dodávat energii - prostě působí na nás psychologicky. Přestože je barvám také odjakživa přikládán symbolický význam, jehož chápání se může v různých kulturách lišit, jejich působení na nás je čistě subjektivní.

U osobních stránek můžete s barvami zacházet uvolněněji a více uplatnit svoje vlastní preference, aby byl ale estetický zážitek z vašich stránek kladný, je potřeba to provést chytře a při ladění barev sáhnout po osvědčených receptech. Můžete použít buď barvy doplňkové (komplementární), nebo barvu nepestrou (černá, šedá, bílá) a k tomu jednu i více barev pestrých, nebo zkusit ladění tzv. tón v tónu, což jsou odstíny jedné barvy. Vždy ještě záleží na vzájemném poměru barevných ploch. Zjednodušeně se dá říct, že méně se „seknete“, když neutrální barvě ponecháte větší plochu a syté, nebo ostré barvě ponecháte jenom funkci zvýraznění. To platí jak pro barevné plochy, tak pro text. Vaší kreativitě se meze nekladou.

V případě firemních stránek je však jistější řídit se vžitými představami a zvyklostmi v daném oboru. Jednoduše řečeno: svatební agentura, stránky místního spolku dobrovolných hasičů, cukrárna a třeba myslivecké sdružení asi neudělají terno, když budou experimentovat a výrazně měnit barevnost obvykle používanou ve své branži. Ještě konkrétněji: svatební téma nebude patrně šťastné předkládat ve výstražné červeno – černo – bílé barevnosti hasičů, o bizarní představě cukrárensky růžových myslivců ani nemluvě.
A náš tip: pokud se zajímáte o působení barev na lidskou psychiku nebo jiné souvislosti, najdete nepřeberné množství informací na Internetu. Stačí do vyhledávače zadat hesla jako: teorie barev, symbolický výklad barev, psychologie barev atd.
Na tomto místě se dostáváme ještě jednou k otázce přemíry či nedostatku informací. Určit vhodnou míru vyžaduje citlivý přístup. Příliš málo informací působí „odfláknutým“ dojmem, při jejich přebytku naopak hrozí, že se jimi nikdo nebude chtít „prokousávat“ a že to důležité se nakonec jaksi ztratí.

Používejte proto poutavé a výstižné titulky, které přiměřeně graficky zvýrazněte a doplňte je i krátkými popisky. Titulek zaručí čtenářovu pozornost a stručnost popisku to, že si ho přečte.

Přemýšlejte o svých stránkách a vyvažujte, vyvažujte, vyvažujte. Platí nejen o domovské stránce, ale i o celém Vašem webu.
Doufáme, že Vám náš stručný manuál pomohl eventuálně vylepšit Vaše stránky, nebo byl inspirací k Vaší nové tvorbě, ve které bychom Vám rádi popřáli hodně úspěchů.
25.07.2014 13:46:18
Redakce
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one