Jak optimalizovat své stránky

Jednoduchost a přehlednost je pro fungování stránek klíčová. Jak ale docílíme toho, aby se návštěvníkům na stránkách líbilo a zároveň byly optimalizované pro vyhledávače? Sepsali jsme pro Vás několik rad, které uživatelům usnadní prohlížení webu a zároveň vás mohou umístit ve výsledcích vyhledávání na lepší pozice.
Na začátek si položme několik otázek:

• Je obsah našich stránek důvěryhodný?
• Jsou informace na stránce napsané expertem na dané téma?
• Nemá obsah stránek kopii (přesnou nebo podobnou) někde na jiné stránce? Nevykrádají stránky samy sebe opakováním stejného obsahu?
• Svěřili bychom své stránce číslo platební karty?
• Obsahuje text stránky pravopisné, stylistické nebo faktické chyby?
• Co je motivem pro tvorbu obsahu stránek – skutečný zájem uživatelů o jejich téma, nebo snaha zabodovat u vyhledávačů?
• Je obsah článku původní?
• Když se stránka zobrazí ve výsledcích vyhledávání, poskytne ve srovnání s ostatními zobrazenými stránkami podstatné informace?
• Jak pečlivě byl obsah stránky zpracován?
• Je obsah objektivní?
• Je webová stránka v uvedené oblasti autoritou?
Tyto otázky poslouží jako vodítko při kritickém zhodnocení našeho webu. Podobnými otázkami se totiž řídí optimální vyhledávač. Pomohou nám web ohodnotit z hlediska informační kvality.

Neméně důležitá je také preciznost při technické optimalizaci stránek. Nejde přitom o nějaké balamutění vyhledávače – jediný cíl je předat mu informace maximálně srozumitelně – tak, aby se mu s nimi dobře zacházelo a uživatel se v nich dobře orientoval.
Titulek stránky
Titulek stránky říká uživateli i vyhledávači, o čem stránka je. V ideálním případě by každá podstránka měla mít svůj vlastní titulek. Webgarden.cz vyplňuje titulky sám – skládá je například ze jména rubriky a jména celého webu.
Nastavení jména webu.
Titulkům můžeme věnovat více pozornosti a ručně si je zdokonalit. V každé rubrice (či zboží nebo článku) rozklikneme Nastavení a titulek ručně vyplníme. Například „Skleněné hrnečky na prodej“.
a.png
Ve výsledcích vyhledávání je obvykle titulek zobrazen na prvním řádku a uživateli napoví, co na stránce najde. Čím blíže titulek odpovídá zájmu uživatele, tím je větší šance, že na něj klikne.
Doporučení pro titulek

• Titulek nesmí být delší než několik slov – pak začne být nepřehledný a vyhledávač ho může zkrátit nebo jinak znevýhodnit.
• Měl by výstižně informovat o obsahu stránky. Neměl by obsahovat nic, co s obsahem nesouvisí.
• Nežádoucí jsou obecná slova nebo výchozí názvy jako „Nová rubrika“.
• Každá rubrika, článek nebo zboží si zaslouží vlastní unikátní titulek.
• Nadměrné množství klíčových slov škodí (např. „skleněné hrnky, hrnečky, ze skla, keramika“).
Popisek
Popisek stránky je rozšířením titulku. Může být dlouhý jednu dvě věty, případně krátký odstavec. Podrobněji popisuje obsah rubriky, dokumentu nebo zboží. Vyhledávač může popisek použít jako další řádky výsledku vyhledávání. Navíc pokud se slova popisku shodují s vyhledávaným výrazem, jsou zobrazena tučně a stahují na sebe více pozornosti čtenáře. Tím se zvyšuje šance prokliku na naše stránky.

Webgarden.cz může vytvořit i popisky stránek sám ze slov, které na stránce najde. Výsledný text bude ale patrně velmi neohrabaný. Popisek doporučujeme vyplnit u každé podstránky ručně (opět v Nastavení konkrétní sekce).
b.png
Doporučení pro popisek

• Při psaní popisku bychom měli myslet na věrné podání informací, ale také na to, že popisek musí být pro návštěvníka lákavý.
• Vyvarujme se prostého zkopírování obsahu stránky.
• Každé podstránce vytvoříme vlastní popisek.
• Popisek by neměl obsahovat nadměrné množství klíčových slov ani obecné fráze (např. „Tento článek je o...“).
Pozn.: V nastavení můžete ručně vyplnit také okénko Klíčová slova. Ačkoliv moderní vyhledávače analyzují především skutečný obsah stránek, střídmé vyplnění nejrelevantnějších klíčových slov nemůže uškodit.
Přívětivé url adresy
Důležitou složkou jsou strukturované a uživatelsky čitelné adresy jednotlivých podstránek. Webgarden.cz vytváří čitelné adresy zcela automaticky. Za doménu stránek vkládá jména rubrik a dokumentů oddělená lomítkem.
Příklad: Rubriku se skleněnými hrnečky najdeme na adrese http://mojehrnecky.717.cz/produkty/sklenene, informace o prodejně na http://mojehrnecky.717.cz/o-eshopu/prodejna.
Každá rubrika na Webgarden.cz může mít ještě druhý, alternativní krátký název. Dobré je vyplnit oba – krátký se nám pak zobrazuje v menu a tam, kde je málo místa. Naopak první název můžeme prodloužit nebo upřesnit. Delší název pak návštěvník vidí nad rubrikou a je použitý také v url adrese, např. http://mojehrnecky.717.cz/produkty/sklenene-hrnecky.
c.png
Doporučení pro url adresy

• Rubriky, sekce rubrik a dokumenty si pojmenujeme tak, aby výsledná adresa stručně a co nejlépe napovídala o obsahu.
• Vyhneme se nadměrnému použití nebo opakování klíčových slov (špatně: http://mojehrnecky.717.cz/produkty/sklenene-ze-skla-hrnky-hrnicky).
• Navrhneme si přehlednou strukturu rubrik (např. produktové rubriky dáme do společné sekce Produkty, informace o e-shopu zas do sekce O nás).
Usnadníme navigaci na stránce
Přehledná menu jsou pro orientaci na webu stěžejní. Dbát bychom měli nejen na logiku, ale také na rozsah. Příliš dlouhá menu jsou nepřehledná, a naopak v překombinované struktuře se může návštěvník snadno ztratit.
Doporučení pro navigaci

• Pokud máme složitější strukturu rubrik, necháme na stránce zobrazený navigační proužek (skrýt ho můžeme v Nastavení – Zobrazení). Ten uživateli za každé situace ukazuje, kde se nachází.
• Neměli bychom překombinovat strukturu. Zanoření rubrik za každou cenu může způsobit, že návštěvník potřebuje 15 kliků, aby se dostal, kam potřebuje.
Obsah stránek
Ze všeho nejdůležitější je publikovat na webu obsah, který je pro návštěvníky přínosný a jedinečný.
Doporučení k obsahu

• Publikujme především svůj vlastní originální obsah. Kopírování textů z jiných webů nám může jenom uškodit. Pokud chceme na stránkách informovat o cizím obsahu, použijeme odkaz na něj.
• Texty bychom měli psát stručně, čtivě a výstižně. Času a pozornosti věnují návštěvníci stránkám stále méně a obsáhlé slohové práce přeskočí. Stejně tak bychom neměli text psát pro vyhledávače – co fungovalo dříve, nyní fungovat přestává.
• Texty důkladně překontrolujeme – vyvarujeme se pravopisných i typografických chyb.
• Pokud do stránek vkládáme obrázek s textovou informací, přepíšeme ji i do jeho popisku. Tím umožníme text přečíst nejen vyhledávačům, ale také nevidomým lidem.
• Delší texty strukturujeme pomocí prvků Odstavec textu a Titulek.
Popisné odkazy
Pokud vkládáme na stránky odkazy (většinou na jiné weby, ale někdy i na vlastní podstránky), text odkazu by měl jednoznačně popsat odkazovanou stránku.

Příklad: Odkaz „Návod na nákup hrníčků najdete zde“ je jednak hůře čitelný a jednak vyhledávač neví, co pod odkazem „zde“ najde. Lepší varianta je „Návod na nákup hrníčků“.
Doporučení k odkazům

• Stručný a věcný text odkazu – může odpovídat titulku cílové stránky.
• Pokud pro to nemáme důvod, tak pro text nepoužijeme url adresu (Webgarden.cz ji jako text použije, pokud žádný nevyplníme).
Titulky v obsahu
Vedle titulku stránky, který se nám vytváří automaticky, existuje ještě prvek Titulek v obsahu. Můžeme ho použít pro strukturování delších textů.

Některé titulky nám do stránek vkládá Webgarden.cz sám – například nadpisy rubrik. Další nalezneme v nabídce prvků. K dispozici máme tři velikosti, jež by měly odpovídat významu textu, který uvozují.

Titulky usnadňují orientaci v textu. Nám jako autorům to nemusí připadat důležité – text píšeme jako souvislý celek. Ale návštěvník obvykle text přejede rychle očima a udělá si o něm obrázek právě na základě titulků, případně obrázků a jiné grafiky.

Pozn.: Pro vhodnou míru a délku titulků se můžeme inspirovat třeba na některém online deníku.
O zbytek se postará Webgarden.cz
Webgarden.cz automaticky zajišťuje ostatní nezbytnosti při optimalizaci, jako je například tvorba a udržování mapy stránek (XML Sitemap), správné nastavení informace pro roboty (Robots.txt) a další. Názor na to, co je na stránce správné, se neustále vyvíjí a kultivuje. Díky tomu, že na Webgarden.cz jsou veškeré weby soustředěny na jedno jediné místo, je průběžná aktualizace správného chování stránek zajištěna plošně.
20.10.2016 15:14:42
podpora
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one