Rozhovor: Jassan Shadafnh - Orientální jazyky
Angličtinu nebo němčinu mají děti možnost učit se již od základní školy. Co když by se ale chtěl někdo věnovat orientálním jazykům a nemá šanci se z jakýchkoli důvodů dostat na vysokou školu, kde si může vybrat některý z ne zcela běžných jazyků pro naše končiny? Díky kurzům Jassana Shadafnha má možnost naučit se hebrejsky či arabsky naprosto každý! Do školy Orientalni-jazyky.cz chodí dle Jassana Shadafnha nejen studenti střední či vysoké školy a pracující, ale dokonce i lidé v důchodu. Nejstarší studentce je 70 let!
orientalni-jazyky_cz002.png
Jak Vás napadlo vyučovat orientální jazyky a pomáhá Vám s tímto projektem někdo?
Vyučovat arabštinu a hebrejštinu mě vždy velice lákalo, přestože jsem vystudoval práva. Tyto jazyky se mi navíc samy nabízely, protože pocházím z těchto krajů a jsem tedy rodilý mluvčí. Česky jsem se pak naučil přímo v Čechách v době svých studií. Kromě výuky jazyků samozřejmě také tlumočím a překládám z arabštiny a hebrejštiny do češtiny a naopak. Své škole se věnuji z větší části sám, ale velmi mi pomáhá má partnerka například s organizací výuky. V mém okolí jsou také další lidé, kteří mi pomohli nebo pomáhají, ať už radami či nápady. Inspirují mě také lidé, kteří mě žádají o radu, píšou mi dotazy apod.
Jaké byly Vaše začátky v tomto oboru?
Jak se říká, každý začátek je těžký. Potřeboval jsem propagaci, zkušenosti, zázemí. Vše jsem budoval postupně. Naštěstí za pomoci pár dobrých lidí v mém okolí se mi podařilo začít se prosazovat. V Praze mám i vlastní učebnu, kde mám zázemí pro studenty a v Brně spolupracuji s jednou jazykovou školou. S klidným srdcem mohu říci, že patřím mezi ty šťastné, které uživí jejich koníček. Do budoucna mám i další plány, ale ty si nechám jako překvapení.
Jak se projekt výuky jazyků rozvíjí? Je o tento obor velký zájem?
Zájem o tyto jazyky průběžně vzrůstá, studenti se o možnostech studovat tyto jazyky začínají více dozvídat. Úskalí mě nenapadají, snad jen, že jsou to jazyky pro Čechy méně známé, je pro ně složitější si je procvičovat, nenarazí na ně tak často jako třeba na angličtinu. Také materiálů zde mnoho není. Co se týče hebrejštiny, mám učebnice přímo z Izraele, které se používají pro výuku cizinců. V arabštině používám české i zahraniční materiály. Často také vytvářím vlastní, zejména na procvičení či vysvětlení gramatiky. Občas si vymýšlím vlastní kratší texty.
orientální jazyky.jpg
Popište průběh vyučovacích hodin. Nabízíte individuální i kolektivní kurzy?
Z části samozřejmě záleží na pokročilosti a důvodu výuky. Mám některé vyloženě konverzační hodiny, ale většina výuky probíhá tak, aby se studenti naučili vše – tedy číst i psát v daném jazyce, základy gramatiky a také aby zvládli konverzovat. Hodiny se snažím zaměřit tak, aby v nich bylo vždy zahrnuto od všeho trochu. Nabízím pochopitelně jak individuální kurzy, tak i kurzy pro menší skupinky do čtyř (max. pěti) studentů. Větší počet už nepovažuji pro výuku těchto jazyků za vhodný.
Z jakého důvodu jste si založil webové stránky?
Kvůli propagaci své činnosti a také abych poskytl nejen mým, ale i dalším studentům nebo zájemcům o tyto jazyky alespoň základní informace. U každého z nich se dočtete něco málo o jeho vývoji, můžete si najít, jak se píše vaše jméno v arabštině nebo v hebrejštině, abecedu či základní fráze na dovolenou. Studenti se mohou podívat, z jakých učebnic se lze tento jazyk učit atd. Zároveň si myslím, že propagace formou internetových stránek je v dnešním světě nezbytná.
Z jakého důvodu jste si založil webové stránky?
Byla to víceméně náhoda a trocha pátrání na Internetu. Předtím jsem již jedny stránky měl, ale nebyly tam takové možnosti volby pozadí a grafické úpravy stránek. Když jsem si vytvořil stránky u Webgarden, měl jsem pocit, že mám jedinečné stránky, kterým se žádné nepodobají ani ve stejném redakčním systému. Navíc mé partnerce přišla práce na stránkách od Webgarden velmi jednoduchá a intuitivní na rozdíl od jiných systémů. Také se nám líbila možnost registrace jednotlivých uživatelů apod. Moje očekávání stránky naprosto splňují, a i když nejsem počítačově nadaný, mohu si je snadno a v pohodě upravovat podle svých představ. Určitě bych je doporučil dál.
29.01.2016 14:26:46
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one