Keltomanovy stránky

věnováno věčnému odkazu keltského etnika pro současnost

Návštěvní knihy

Archiv

Aktuálně

Keltská noc

Keltská noc

RSS

RSS

Hodnocení

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank

Sdílení

Bookmark and Share

Rok 2009

Báseň k Samhainu

Sliboval jsem vám překvapení k Samhainu a tady je: Je to krásná báseň, kterou napsala Iníon an Tír (dcera Země). Děkuji jí za tuto báseň unikátní tím, že byla napsána právě ve dnech Samhainu, i za to milé věnování...

Mějte se krásně v tom novém keltském roce.

Po tři dny a tři noci ...
Vede stezka

Mezi Světy.

Po tři dny a tři noci ...

Ať do tmy ohně hoří

V šeru Světů  Hranice se boří.

 

Země, Tvá náruč je dnes plná listí

A mrazem ztvrdlé hlíny

Tvůj hlas

Vítr nese do krajiny

Chvění v srdci Lesa, když se stmívá

A tam ze tmy se kdosi dívá.

 

Nad brázdami polí

Černé perutě

A širé nebe jako moře

Táhnou s větrem

Poslové chladných rán ...

Přiletí ... Na Samhain.

 

Země, Tvá náruč dnes mrazí

To mrtví

K nám do světa vchází.

Noc dýmem a Lesem voní ...

Ve  stínech Stromů ... Rohatý Bůh

A oblohou vichr mračna honí.

 

Šlépěje ve větru ...

Člověče, zastav se ...

Podívej!

Tam v Lesích ..

Tam na lukách ...

Divoký vílí rej

 

Země, Tvá náruč dnes  pálí

Tichá píseň ... Ozvěna v dáli.

Šepot Druidů

Slova pro nový plamen

Oheň ...

Dar požehnaný Bohy.

 

Kreslí stíny světlo svíčky

A hlava Kelta do tmy hledí.

Ústa, oči z kamene.

Poutníku, dnes promluv k duši pramene

Zavěs stužku ... Modlitbu do větví Stromů

Nepůjdeš sám, až obrátíš se domů.

 Země, Tvá náruč je dnes vítr a mlha

Úplněk světlo  vrhá

Země ...Tvé tělo

Můj chrám.

Promluvíš ...

Na Samhain ...

Samhain ... Samhain ...

A s ním Síla ...  Dotek duší ...

Co konec svých dnů jen letmo tuší ...

Samhain a s ním stmívání ...

Temnota světlo si podmaní ...

Samhain ...

 Ach, má Země ...

A Tvá láska dnes bolí ...

Temnota přišla.

A Ty šeptáš:

„Však k světlu spějem,

ať jdem odkudkoli.“

 

 Věnováno milované Zemi a Keltomanovi,  za to, že je, kým je...

 

Iníon An Tír

Samhain 2009

Žádné komentáře
 
Vstup do administrace