Keltomanovy stránky

věnováno věčnému odkazu keltského etnika pro současnost

Návštěvní knihy

Archiv

Aktuálně

Keltská noc

Keltská noc

RSS

RSS

Hodnocení

Zjistit Google Pagerank, S-rank a Jyxorank

Sdílení

Bookmark and Share

Kde žiji

Narodil jsem se a žiji ve městě, které se za Keltů dle tzv. Ptolemaiovy mapy zřejmě nazývalo Eburodunon (latinsky Eburodunum), tedy v Brně. Od roku 1991 bydlím na sídlišti v městské části Vinohrady. Je to takové betonové oppidum, hodně barevné a postavené na území s doloženým osídlením v pravěku. V okolí je poměrně dost zeleně (lesopark Akátky) a také zajímavá místa - např. Stránská skála. Vzdušnou čarou to mám pár kilometrů do Obřan na hradiště či Maloměřic, kde se našlo významné keltské pohřebiště se slavnou rituální konvicí.

Myslím si že je správné, mít dobrý vztah k místu, kde žijete a tvoříte. A Vinohrady pro mne tímto místem jsou. Za nic bych je nevyměnil. A tak jsem rád Keltomanem z Vinohrad. Po konzultaci s předním odborníkem z FF Masarykovy univerzity na keltské jazyky by to v galštině znělo asi jako:

Keltoman ap Vinogorti

Erb MČ Brno-Vinohrady

 
Vstup do administrace