Tento návod popisuje zacházení s Rubrikami a Menu. Webgarden nabízí mnoho možností jak s rubrikami pracovat. Můžeme je používat i jako skrytou databázi obsahu, ke sdílení dat s pracovním týmem a samozřejmě k tomu hlavnímu, organizaci – hierarchii našeho webu.
Princip
V předcházejícím návodu jsme si popsali Strukturu stránek – statické bloky našeho webu: Záhlaví, Zápatí, Levé a Pravé panely. Tyto bloky jsou vlastně speciální případ Rubrik, které jsou umístěny po krajích stránky a jsou stále vidět, ať návštěvník klikne kamkoliv.
Naproti tomu klasické Rubriky nejsou napojeny na žádný prostor na stránce a dokud to nezařídíme, vidět na stránce nejsou. Docílíme toho až tím, že někam na stránku vložíme Prvek Menu. Menu pak zobrazí pouze seznam Rubrik – stále ale nevidíme jejich obsah. Ten je vidět až po tom, co návštěvník v Menu klikne. Kliknutím se otevře obsah Rubriky do Obsahového bloku (středu stránky). Tento obrázek celý princip ilustruje.
01_02.png
Pozn.: Webgarden nám při vygenerování nové stránky vloží do stránek prvek Menu, takže je již od začátku základní sada rubrik dostupná i na klientské stránce.
Jinak řečeno, Rubriky můžeme chápat jako takovou „zásobárnu“ obsahu pro stránky. Můžeme je libovolně zanořovat, přesouvat, skrývat a zobrazovat nebo sdílet.
Vytvoření rubrik
Představme si, že jsme ze stránky smazali veškerý obsah a začínáme od nuly. Na stránce nemáme vůbec žádné rubriky. Při zobrazení klientské stránky uvidíme jen Obsahový blok.
Tip: Kdykoliv si potřebujeme prohlédnout naší (klientskou) stránku, můžeme kliknout na ikonku žlutého ozubeného kolečka v pravém horním rohu administrace- Zobrazit. Naše stránka se nám otevře do nového okna.
01_03b.png
V záložce Obsah – v levém Obsahovém stromu klikneme na odkaz „Nová sekce rubrik“. Sekce rubrik je něco jako skupina rubrik, sama o sobě na stránce obvykle není vidět. Používáme jí k organizaci ostatních rubrik.
01_04a.png
01_03b.png
V Obsahovém stromu se objeví nová sekce jako „Nová rubrika“ - klikneme na ni a její obsah se zobrazí v pravé editační části. Začneme tím, že sekci přejmenujeme. Klikneme na žluté editační tlačítko u názvu rubriky, vyskočí nám Dialogové okno, do kolonky Název napíšeme např. „Hlavní rubriky“ a uložíme. Vytvořili jsme sekci rubrik Hlavní rubriky.
Na naší stránce jsme se zatím žádné změny nedočkali. Veškeré úpravy probíhají zatím na obsahu, které není se stránkou propojen.
01_05.png
Kliknutím na tlačítko „+ Rubrika“ přidáme do sekce novou Podrubriku (vnořenou Rubriku).
01_06a.png
Vzniknuvší Rubriku opět přejmenujeme kliknutím na editační tlačítko u jejího názvu. Tentokrát např. na „Homepage“. Uložíme. Tím jsme vytvořili první „skutečnou“ Rubriku - tedy takovou, kterou na stránce později uvidíme.
01_07a.png
01_03b.png
Kliknutím na odkaz „+ Nová rubrika“ v Obsahovém stromu vytvoříme ještě dvě další Rubriky, které postupně přejmenujeme. Např. na „Fotografie“ a „Texty“.
Všimněme si, že ani nyní na své stránce rubriky nevidíme. Abychom je viděli, musíme do stránky vložit Prvek Menu. Ten funguje podobně jako třeba „zástupci“ na ploše našeho počítače. Umožní nám proklikávat na stránce Rubrikami, ale pokud jej smažeme, Rubriky v databázi stránky stále zůstávají.
Pozn.: Pokud máme naší stránku stále otevřenou v samostatném okně, projeví se na ní změny z administrace až po jejím opětovném otevření nebo obnovení (Reload, F5, ctrl + r).
01_08.png
Přidáme Prvek Menu do záhlaví stránky. V levém Obsahovém stromu otevřeme Záhlaví a vpravo pak klikneme na velký symbol „+“. Objeví se nám Dialog přidání nového Prvku – klikneme na Menu.
01_09a.png
V následujícím Dialogu pouze přepneme Styl zobrazení menu na „Horizontální“ a uložíme.
01_10a.png
01_10b.png
Nakonec ještě roztáhneme Menu po celé šířce Záhlaví. Najedeme myší nad Prvek Menu, uchopíme jej za Roztahovací chlopeň a táhneme doprava až na okraj administrace.
Když si pak zobrazíme naší stránku, najdeme v jejím Záhlaví horizontální Menu. Bude obsahovat stejnou sadu Rubrik, kterou jsme vytvořili v rámci sekce „Hlavní rubriky“. Můžeme na ně klikat, budou ale zatím prázdné.
Vnořené rubriky – Podrubriky
Webgarden umí Rubriky zanořovat neomezeně do sebe. Ačkoliv je to vždy opět Rubrika, říkáme většinou zanořené Rubrice Podrubrika. Usnadňuje to popisování toho, co přijde později autorům stránek zcela samozřejmé. Ve stolním počítači máme pouze složky, žádné podsložky tam nenajdeme, ale princip je to stejný.
02_01a.png
02_01b.png
K Rubrice „Fotografie“ teď vytvoříme Podrubriky „Rodina“, „Zvířata“ a „Ostatní“. První Podrubriku můžeme vytvořit pouze z editace nadřazené Rubriky – kliknutím na tlačítko „+ Rubrika“.
Po vytvoření již můžeme na stránce pozorovat novou Podrubriku (po najetí myší).
02_02a.png
02_02b.png
Pokud už na nějaké úrovni Rubriku máme, můžeme další přidávat již rovnou v levém Obsahovém stromu odkazem „Nová rubrika“. Takto přidáme ještě dvě další Rubriky.
02_03a.png
02_03b.png
Všechny postupně přejmenujeme na Děti, Zvířata a Ostatní – otevřeme rubriku, klikneme na žluté editační tlačítko u titulku, napíšeme nový název a uložíme.
Zatím jsme si ukázali pouze „záložkové“ - horizontální Menu v záhlaví stránky. Webgarden nabízí 4 druhy zobrazení menu – Horizontální, Vertikální, Rozbalovací a Odkazové.
02_04a.png
02_04b.png
Přidáme si vertikální menu nalevo. Otevřeme Struktura webu > Levý sloupec a klikneme na velký symbol „+“ napravo. V Dialogu vybereme Prvek Menu. V následujícím Dialogu pouze uložíme.
Vlevo na stránce budeme mít vertikálně uspořádané Menu. Jelikož máme v administraci zatím pouze jednu sekci Rubrik, bude automaticky zobrazovat stejnou sadu Rubrik jako Menu v Záhlaví.
02_05a.png
02_05b.png
Otevřeme si Dialog editace Prvku – najedeme nad prostor Menu a objeví se nám několik ikonek, ze kterých zvolíme žlutou editační. Zkusíme změnit kolonku Hloubka menu na „1“. Uložíme.
Nyní vidíme pouze Rubriky první úrovně. Zanořené rubriky vidět nejsou, protože Menu má nastaveno Hloubka na „1“.
02_06a.png
02_06b.png
Opět otevřeme Dialog editace Menu, Hloubku nastavíme zpět na „2“ a Styl na „Rozbalovací“. Uložíme.
Nyní sice Podrubriky také nevidíme, pokud ale najedeme nad nadřazenou Rubriku myší, rozbalí se nám do vyskakovací nabídky.
Přesouvání rubrik
03_01a.png
03_01b.png
Nejprve si vytvoříme v pravém sloupci Rubriku – Panel. Klikneme na Struktura webu > Pravý sloupec a po načtení vpravo na tlačítko „+ Panel“.
Na stránkách se vytvoří Pravý sloupec s Novým panelem.
03_02a.png
03_02b.png
Kliknutím na editační tlačítko u titulku Panel přejmenujeme například na „Zamyšlení“
03_03a.png
03_03b.png
Nyní se rozhodneme Panel Zamyšlení přesunout do klasických Rubrik, pod Rubriku Texty. Pod hlavním editačním tlačítkem klikneme na Umístění. Vpravo rozbalíme strom až na Rubriku Texty a klikneme na příslušné tlačítko Přesunout.
Po přesunu nám zmizí Pravý sloupec a Rubrika Zamyšlení se objeví v Menu.
Tip: Tímto způsobem můžeme přesouvat také Dokumenty, nebo je dokonce takto umístit na více míst naráz (Přidat do).
03_04a.png
03_04b.png
Alternativním – a obvykle rychlejším způsobem je přetažení Rubriky přímo v obsahovém stromě. Tento postup ale funguje pouze pokud se už v dané hloubce nachází jiná rubrika, před kterou (nebo za kterou) můžeme přesouvanou rubriku umístit. Pokud se nám editace v samotném stromě nedaří, zvolíme přesun přes Umístění.
Více různých Menu
Už jsme si ukázali, že na stránky můžeme vložit jedno Menu několikrát a to v různých formách. Webgarden ale umí na stránky vložit několik různých Menu, každé zobrazující jiné Rubriky. Můžeme toho využít například pokud máme jedno Menu s rubrikami „O Eshopu“ a druhé s „Produkty“.
04_01.png
04_01b.png
Nejprve vytvoříme novou sekci rubrik. Klikneme na příslušný odkaz v levém Obsahovém stromu. Pak překlikneme do nově vytvořené Rubriky a kliknutím na editační tlačítko u titulku ji přejmenujeme na „Archiv“. Uložíme.
Jelikož jsme sekci rubrik vytvořili zatím jen v databázi a nepřipojili jsme ji k žádnému Prvku Menu, na stránkách k žádné změně nedojde.
04_02a.png
V nové sekci Archiv vytvoříme novou Rubriku.
04_03a.png
Pojmenujeme ji „2009“.
04_04a.png
04_01b.png
Obdobně pak vytvoříme ještě Rubriky „2010“ a „2011“.
Ani tyto rubriky zatím nejsou zobrazeny v žádném Menu.
04_05a.png
Otevřeme Struktura webu – Pravý sloupec a velkým symbolem „+“ přidáme nový Prvek Menu.
04_06a.png
04_06b.png
Přepneme Kořen na sekci „Archiv“ a uložíme.
Nyní na stránkách najdeme v Pravém sloupci Menu se sekcí Archiv.
Skryté sekce
Skryté sekce nejsou ve skutečnosti nic jiného, než sekce, ke kterým jsme nevytvořili příslušný Prvek Menu. Do nich umístěné Rubriky nebudou na stránce „doklikatelné“, ale v databázi stránek budou existovat a v administraci s nimi budeme moci zacházet.
K čemu je to dobré? Někdy potřebujeme nějakou Rubriku někam „uklidit“. Třeba proto, že se nám dočasně nehodí, ale chceme si ji ponechat pro budoucí obnovení. Jindy do takových Rubrik vložíme Články, na které budeme odkazovat na jiných stránkách, ale na vlastní stránce vidět nebudou. Dalším příkladem použití může být jednoduché webové úložiště souborů. Pomocí přístupových práv pak můžeme soubory jednoduše sdílet s týmem spolupracovníků a na webu nebudou náhodným návštěvníkům zobrazeny.
05_01a.png
05_01b.png
Vytvoříme si novou sekci rubrik, překlikneme do ní a pojmenujeme ji „Odkladiště“.
Bez Prvku Menu se sekce na webu nezobrazí.
05_02a.png
05_02b.png
Zkusíme touto cestou skrýt Rubriku Texty. Otevřeme ji, vstoupíme na Umístění a přesuneme Rubriku do „Odkladiště“.
Jelikož Rubrika Texty již není v původní sekci rubrik (a sekce Odkladiště nemá připojené Menu), na stránkách bude chybět.
Skryté rubriky
Skrýt můžeme také konkrétní Rubriky (a dokonce i Dokumenty, Zboží a Diskuze) a to několika způsoby. První způsob je nastavení časové platnosti. Rubrice nadiktujeme, že bude viditelná pouze „od“ nebo „do“ nějakého data. Tuto funkci ocení například redaktoři, kteří takto připraví noční zveřejnění článků.
06_01a.png
06_01b.png
V sekci rubrik Archiv vytvoříme novou rubriku a pojmenujeme ji 2012. Předpokládejme, že je rok 2011 a rubrika je zatím na stránce zbytečná.
07_01a.png
07_01b.png
Pod hlavním editačním tlačítkem klikneme na položku Nastavení, zaškrtneme volbu „Zobrazit od data“, rozklikneme Dialog volby data, vybereme 1.1.2012 a klikneme na „Vyberte datum a čas“. Nakonec ještě uložíme.
Po obnovení stránky Rubrika 2012 opět zmizí. Jakmile ale nastane 1.1.2012, Webgarden Rubriku automaticky zveřejní.
07_02a.png
Dalším způsobem skrytí je přepnutí do stavu „Soukromý“. Práce se soukromým obsahem úzce souvisí s použitím přístupových práv, je tedy dobré se s nimi seznámit v Nápovědě. Soukromý obsah nevidí náhodní návštěvníci stránek. Avšak stačí, aby se takový návštěvník přihlásil svým Webgarden uživatelským jménem – tím dále vystupuje jako člen skupiny Registrovaní – a soukromý obsah uvidí. Výchozí nastavení stránek totiž říká, že Registrovaní uživatelé soukromý obsah vidí.
07_03a.png
07_03b.png
Mezi hlavními Rubrikami vytvoříme novou, pojmenujeme ji „Pro registrované“ a přejdeme do Nastavení rubriky. Přepneme stav na „Soukromý“ a uložíme.
Nepřihlášený návštěvník stránek Rubriku „Pro registrované“ neuvidí.
Posledním uvedeným způsobem je nastavení přístupových práv.
07_04a.png
07_03b.png
Setrváme v Rubrice „Pro registrované“ a poněkud nelogicky ji registrovaným uživatelům také skryjeme. Pod hlavním editačním tlačítkem vstoupíme na Přístupová práva. Zde vybereme Skupině registrovaných uživatelů pravidlo „Zakázat úplně přístup“. Uložíme.
Rubriku Pro registrované teď neuvidí ani nepřihlášený uživatel (protože jsme ponechali výchozí nastavení pro anonymní uživatele a ti soukromý obsah nevidí) a ani uživatel přihlášený (protože registrovaným uživatelům jsme zakázali přístup zcela).
Ikonky
Vítaným zpestřením stránek mohou být ikonky. Připojit je můžeme k Rubrikám i dokumentům. Jejich barevnost se odvozuje od nastavení barev v sekci Vzhled – Barvy. Aktuálně je možné náhrat si vlastní ikonku, nebo můžeme používat přednastavenou sadu.
08_01a.png
08_01b.png
Ikonka se zobrazuje obvykle tam, kde se zobrazuje název rubriky.
05.03.2015 10:38:59
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one